Ở một số mốc giờ cao điểm nếu bạn xem anime bị lag hãy nhận đổi server khác, còn nếu không được hãy đợi 1 tí tiếp nối nhấn F5 vài ba lần hoặc hãy dừng video lại một chút ít để tài liệu load rồi tiếp tục xem chúng ta nhé! nếu bạn xem anime bị giật, lag yêu cầu dùng 4G, 5G hoặc thiết lập VPN 1.1.1.1 giúp thấy nhé lúc này site có đặt chút quảng cáo nhằm tiếp tục bảo trì & nâng cấp, có thể gây khó chịu vì AE sẽ quen với việc trước giờ không tồn tại quảng cáo.. Ao ước AE thông cảm! xem phim vướng lại comment, nhận nút phân tách sẽ..tuy dễ dàng và đơn giản với bạn nhưng sẽ là động lực để cửa hàng chúng tôi tiếp tục duy trì site Cảm ơn AE vẫn ủng hộ web. Chúc AE coi phim mừng húm
Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6Tập 7Tập 8Tập 9Tập 10Tập 11Tập 12Tập 13Tập 14Tập 15Tập 16Tập 17Tập 18Tập 19Tập 20Tập 21Tập 22Tập 23Tập 24Tập 25Tập 26Tập 27Tập 28Tập 29Tập 30Tập 31Tập 32Tập 33Tập 34Tập 35Tập 36Tập 37Tập 38Tập 39Tập 40Tập 41Tập 42Tập 43Tập 44Tập 45Tập 46Tập 47Tập 48Tập 49Tập 50Tập 51Tập 52Tập 53Tập 54Tập 55Tập 56Tập 57Tập 58Tập 59Tập 60Tập 61Tập 62Tập 63Tập 64Tập 65Tập 66Tập 67Tập 68Tập 69Tập 70Tập 71Tập 72Tập 73Tập 74Tập 75Tập 76Tập 77Tập 78Tập 79Tập 80Tập 81Tập 82Tập 83Tập 84Tập 85Tập 86Tập 87Tập 88Tập 89Tập 90Tập 91Tập 92Tập 93Tập 94Tập 95Tập 96Tập 97Tập 98Tập 99Tập 100Tập 101Tập 102Tập 103Tập 104Tập 105Tập 106Tập 107Tập 108Tập 109Tập 110Tập 111Tập 112Tập 113Tập 114Tập 115Tập 116Tập 117Tập 118Tập 119Tập 120Tập 121Tập 122Tập 123Tập 124Tập 125Tập 126Tập 127Tập 128Tập 129Tập 130Tập 131Tập 132
dragon Ball Super tập 24, 7 viên ngọc dragon siêu cấp cho trọn bộ, rồng Ball Super tập 24, 7 viên ngọc long siêu cấp cho tập 24, 7 viên ngọc long siêu cấp hay nhất, 7 viên ngọc dragon siêu cấp tập 24, long Ball Super tập 24, 7 viên ngọc long siêu cấp tập 24, 7 viên ngọc long siêu cấp trọn bộ, 7 viên ngọc long siêu cung cấp tập 24, rồng Ball Super full, dragon Ball Super tốt nhất, 7 viên ngọc dragon siêu cung cấp tập 24, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho trọn bộ, 7 viên ngọc long siêu cung cấp full, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho full, 7 viên ngọc dragon siêu cung cấp full, 7 viên ngọc long siêu cung cấp tập 24, long Ball Super tập 24, long Ball Super tập 24, rồng Ball Super tập 24, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho hd vietsub, rồng Ball Super full, rồng Ball Super trọn bộ, dragon Ball Super tập 24, 7 viên ngọc dragon siêu cung cấp tập 24, 7 viên ngọc dragon siêu cấp full, 7 viên ngọc rồng siêu cung cấp tập 24, dragon Ball Super tập 24, long Ball Super hd vietsub, rồng Ball Super hd vietsub, long Ball Super tập 24, 7 viên ngọc dragon siêu cấp cho tập 24, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho tập 24, 7 viên ngọc dragon siêu cấp cho trọn bộ, 7 viên ngọc long siêu cung cấp hd vietsub, 7 viên ngọc rồng siêu cung cấp full, rồng Ball Super tập 24, dragon Ball Super hd vietsub, rồng Ball Super trọn bộ, 7 viên ngọc rồng siêu cung cấp trọn bộ, rồng Ball Super tập 24, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho tập 24, long Ball Super tập 24, dragon Ball Super tập 24, long Ball Super trọn bộ, 7 viên ngọc rồng siêu cấp cho full, 7 viên ngọc rồng siêu cung cấp tập 24, rồng Ball Super trọn bộ, 7 viên ngọc long siêu cung cấp hd vietsub, rồng Ball Super hd vietsub, rồng Ball Super tập 24, 7 viên ngọc rồng siêu cung cấp hay nhất, long Ball Super full, 7 viên ngọc dragon siêu cấp tập 24, 7 viên ngọc long siêu cấp tập 24, long Ball Super tập 24, dragon Ball Super full, long Ball Super hd vietsub, long Ball Super hd vietsub, long Ball Super tập 24, 7 viên ngọc long siêu cung cấp tập 24, dragon Ball Super tập 24, rồng Ball Super hay duy nhất
*