Ai nói với em nếu anh là línhKhông biết nói yêu mỗi khi gần emAi nói cùng với em tình bản thân dang dởVì đời lính nhiều gian khổYêu đưa ra cho lòng ý muốn chờAi nói cùng với em bộ đội không sầu nhớKhông có trái tim mê say mộng mơAi nói cùng với em tình người lính trẻNồng nàn nhưng các dâu bểKhông như cung lũ lời thơBa lô thay tín đồ tình yêu thương dấuĐêm đêm riêng bản thân nằm gối đầuAnh thấy ghi nhớ em, anh thấy thích emƯớc mơ anh là trời cao Đón trăng nhuộm màu sắc làn tóc mến yêuKhi lính đã yêu bướm ghen tình thắmMuôn kiếp vẫn yêu nói bỏ ra ngàn nămKhi bộ đội đã yêu thương rừng tàn núi lở,Tình còn vững bền muôn thuởBao la như lòng đại dương

Bạn đang xem: Ai nói với em nếu anh là lính


Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Ta Nói

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.