Đã thọ lắm rồi em trở lại thăm lại chốn xưa Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây ước dừa ước dừa suôn sẻ trượt lắm em ơi đi cơ mà không khéo vấp ngã như đùa Môi son má phấn chân guốc cao gót làm sao qua ước dừa Em sống phố thị quen rồi xe cộ đón gửi Em sẽ quên em cùng anh quấn quýt với mọi người trong nhà Cây me trước công ty cây khế sau ngõ trèo leo cùng... Cười Thuở thiếu thốn thời vui lắm ai ơi Em đâu rồi đã bỏ trò chơi bỏ anh chưa có người yêu với cây ước dừa Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa Em cách theo ông chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa làm sao em nhớ cho cây mong dừa ghi nhớ giàn bông túng nhớ bé ong thai sớm trưa bây chừ em về xa lạ từ đầu đến chân lẫn quê bây chừ em về anh ảm đạm với bao lưu niệm Cây ước dừa vẫn chính là lối đi bình thường em giờ đồng hồ chân cách thấy mông lung Cây me trước công ty cây khế sau ngõ quan sát em sao lãnh đạm

Bạn đang xem: Bài hát cây cầu dừa


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.