Nửa vầng trăng đơn chiếc trong đêm. Bi quan nhớ ai trăng rơi bên trên sông?Cùng sông nước trăng trôi lang thang đi kiếm người thương.Nửa vầng trăng em chỗ phương xa. Nửa nhớ ước ao anh đây ngóng chờ. đợi em mang lại với đông đảo nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở chỗ nào trăng em lẻ loi?Nỡ quên mau thân thương ngày nào. Vầng trăng héo úa với nhớ tiếc thương mang đến tình vội xa. Chỉ với anh tối ôm cô đơn. Ánh trăng non ai phân tách đôi vầng? bi thảm rơi mãi dẫu có đớn nhức vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi. Lòng anh ghi nhớ em địa điểm cuối trời. Dù cho em lúc này phôi pha vui tơ duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau. Kiếm tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng anh mong mỏi rằng em ko quên. Ở khu vực vắng xa anh vẫn chờ.

Bạn đang xem: Bài hát nửa vầng trăng


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hôm Nay Tôi Buồn Lyrics - Hôm Nay Tôi Buồn (English Translation)

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.