*


*
*

*

ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA 2022 (Nhâm Dần)

HỒ SƠ THỌ GIỚI

Số TT

Tên

Kích thước

Download

00

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN 2022

60 KB

01

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2022

28 KB

02

SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

60.5 KB

03

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO

32 KB

04

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO NI

32 KB

05

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ THỨC XOA

32 KB

06

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI SA-DI NI

3.23 MB

07

ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

28 KB

08

NỘI QUI ĐẠI GIỚI ĐÀN

71.5 KB

09

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC

40 KB

10

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC

48.5 KB


*


*
Hòa thượng thích Thanh từ bỏ - giảng giải

III - KẾT THÚC Bát-nhã chia làm ba phần: Văn tự Bát-nhã, quán chiếu Bát-nhã, thiệt tướng Bát-nhã. Văn trường đoản cú là chữ nghĩa để họ đọc tụng, gọi nghĩa. Quán chiếu là để mắt tới soi thấu. Thiệt tướng là chỗ chân thực Niết-bàn. Văn từ bỏ Bát-nhã ví như bé thuyền, quán chiếu Bát-nhã ví như ra sức chèo bơi, thật tướng Bát-nhã ví như bờ mặt kia. Người muốn qua bờ mặt kia, khi xuống thuyền rồi sử dụng rộng rãi ở đó thì không lúc nào toại nguyện, rất cần được chèo bơi mới hy vọng tới bờ kia, mang lại bờ rồi bọn họ mới từ bỏ tại đạt được sở nguyện của mình. Vì thế kinh này đặt nặng ở nhị chữ chiếu kiến, tức là quán chiếu Bát-nhã.

Bạn đang xem: Bát nhã tâm kinh mp3 thích thanh từ

Xem tiếp...


*
Hòa thượng phù hợp Thanh từ bỏ - giảng giải

II. GIẢNG VĂN KINH

cửa hàng Tự tại Bồ-tát hành thâm nám Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ tuyệt nhất thiết khổ ách.

Khi người yêu tát cửa hàng Tự trên hành sâu Bát-nhã ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn phần nhiều không, tức thời qua không còn thảy khổ ách.

Trong đây khó khăn nhất là chữ Không. Toànbộ Đại Bát-nhã gồm 600 quyển, rất rộng rất nhiều, tại chỗ này vì bài bác kinh rút thừa gọn, nên bạn đọc khó nhận thấy được ý nghĩa.

Soi thấy năm uẩn đều khôngbằng bí quyết nào?Chữ Không ở đây là soi thấy năm uẩn đều không tồn tại tự tánh, chớ chưa hẳn là ko ngơ xuất xắc là chân ko .

Xem thêm:

Xem tiếp...


*
Hòa thượng đam mê Thanh từ bỏ - giảng giải

I - GIẢNG ĐỀ KINH

Bài Bát-nhã trung ương kinh vì ngài Huyền Trang đời Đường dịch vào thời điểm năm 649 dương lịch, tại miếu Từ Ân. Toàn bài xích kinh tất cả 260 chữ.

Bát-nhã trung ương kinh nói đầy đủ là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa trung khu kinh, gồm một phần chữ Phạn phiên âm là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa và 1 phần chữ Hánlà chổ chính giữa kinh.

Ma-ha, trung hoa dịch là đại, nghĩa là lớn. Bát-nhã là trí tuệ. Ba-la-mật-đa là đáo bỉ ngạn, nghĩa là mang lại bờ kia, cách đây không lâu dịch là cứu kính. Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa là trí tuệ rộng lớn cứu kính.

Xem tiếp...


*
Hòa Thượng yêu thích Thanh trường đoản cú - giảng giải


Hệ Bát-nhã là một phần tử trọng yếu vào Tam tạng Thánh giáo, ô cửa thật tướng mạo mở toang trường đoản cú đó, chân mây Tánh Không, kho tàng pháp bảo cũng toàn bày khu vực đó, giúp thấy pháp xưa nay bình đẳng và rồi một phen những hành giả đủ cố kỉnh nhãn đang thể nhận chân lý hoát thông giải thoát.

Bộ Bát-nhã 600 quyển của ngài Huyền Trang, một bậc Thánh triết đã dày công tham khảo Phạn bạn dạng từ Ấn Độ cùng đã dịch lịch sự Hán ngữ vào thời điểm giữa thế kỷ thứ VII, đời Đường. Đồng thời quyển Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa trọng tâm kinh, gọi tắt là Bát-nhã trung ương kinh, cũng khá được vị pháp môn sư Thánh triết này chuyển sang văn Hán. Tuy vỏn vẹn chỉ có 260 chữ, nhưng câu chữ hàm chớa cả thực chất, là viên bảo châu vô giá của chánh pháp Như Lai.

Xem tiếp...


*
Thiền viện Chân Không
*
Thiền viện thường xuyên Chiếu
*
Thiền viện Trúc Lâm
*
Thiền viện TL Chánh Giác
*
Thiền viện TL Trí Đức
*
TVTL Thanh Nguyên
*
Thiền viện đánh Thắng
*
Thiền viện Viên Chiếu
*
Thiền viện Linh Chiếu
*
Thiền viện Tịch Chiếu
*
Thiền viện Huệ Chiếu
*
Thiền viện Phổ Chiếu
*
Thiền viện Liễu Đức
*
Thiền viện Chơn Chiếu
*
Thiền viện hương thơm Hải
*
Thiền viện TL Chân Pháp
*
Thiền viện Bảo Hải
*
Thiền viện Chân Nguyên
*
Thiền viện Tuệ Thông
*
Thiền viện Đạo Huệ
*
Thiền viện hiện nay Quang
*
Thiền viện Tuệ Quang
*
Thiền viện Phước Nghiêm
*
Thiền viện An Lạc
*
Thiền viện Sùng Phúc
*
Thiền viện Phúc ngôi trường
*
TV Trúc Lâm yên Tử
*
TV Trúc Lâm Tây Thiên
*
TV Trúc Lâm Bạch Mã
*
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
*
TVTLTây Thiên Ni
*
TVTL Tuệ Đức
*
TVTL Chánh Thiện
*
TVTL Giác Tâm
*
Thiền viện bồ Đề
*
Thiền viện Chân Tâm
*
Thiền viện Diệu Nhân
*
Thiền viện Đại Đăng
*
Thiền viện quang đãng Chiếu
*
Thiền viện Vô Ưu
*
Thiền viện Chánh Pháp
*
Thiền viện Minh Chánh
*
TVTL Hoa Từ
*
Thiền viện Phật Đăng
*
Thiền viện Đạo Viên
*
Thiền từ bỏ Tuệ Viên
*
Thiền thất hay Lạc
*
Thiền từ bỏ Tiêu Dao
*
Thiền từ bỏ Pháp Loa
*
Thiền tự hỷ Xả
*
Thiền từ bỏ Hiiện Quang
*
Thiền từ bỏ Tuệ Căn
*
TVTL tự Ấn
*
Thiền viện Bảo Chơn
*
Thiền đường TL Phúc Đức
*
Thiền mặt đường Vô Ưu

Bài viết liên quan