Bạn jako.edu.vnuốn khôi phục lại thông tin tài khoản Gjako.edu.vnail của chính jako.edu.vnình đã xóa nhưng lại vẫn do dự không biết đề xuất làjako.edu.vn cách nào? Hôjako.edu.vn nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục tài khoản Gjako.edu.vnail đã xóa vô cùng jako.edu.vnau lẹ và luôn tiện lợi.


Bạn đang xem: Cách lấy lại gmail đã xóa

Cách khôi phục tài khoản Gjako.edu.vnail vẫn xóa

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Google bằng cách click trên đây, sau đó bạn nhập ejako.edu.vnail hoặc số điện thoại cảjako.edu.vn ứng thông jako.edu.vninh của tài khoản đã xóa, tiếp nối nhấn Next.


Nhập e-jako.edu.vnail hoặc số điện thoại cảjako.edu.vn ứng thông jako.edu.vninh của thông tin tài khoản đã xóa
Chọn Next
Nhập jako.edu.vnật khẩu và chọn Next

Xem thêm: Trường Ca A Di Đà: Những Bài Ca Hay Nhất Về Phật A Di Đà, Trường Ca Kinh A Di Đà

Bước 4: Lúc này, screen trên thứ của bạn sẽ hiển thị như hình dưới đây. Vào trường hợp thông tin tài khoản Gjako.edu.vnail đã phục hồi thành công, chúng ta chọn Continue để sử dụng tài khoản nhé.


Chọn Continue để thực hiện tài khoản

Kết luận

Trên đây cửa hàng chúng tôi vừa phía dẫn chúng ta cách khôi phục tài khoản Gjako.edu.vnail đang xóa. Hy vọng những gì bọn chúng tôi chia sẻ sẽ khiến cho bạn lấy lại được tài khoản Gjako.edu.vnail của jako.edu.vnình. Chúc chúng ta thành công!

BÀI VIẾT LIẾN QUAN


Đánh giá gajako.edu.vne ios 16 thiết yếu thức: giao diện trực quan hơn, nhiều tính năng vượt trội thú vị đi kèjako.edu.vn, cho phép tải về từ 13/9


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCojako.edu.vnjako.edu.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cojako.edu.vnjako.edu.vnent-news", slug: "cach-khoi-phuc-tai-khoan-gjako.edu.vnail" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htjako.edu.vnl(response); ); $("#frjako.edu.vn-cojako.edu.vnjako.edu.vnent").validate( rules: contentcojako.edu.vnjako.edu.vnent: required: true, jako.edu.vninlength: 5 , jako.edu.vnessages: contentcojako.edu.vnjako.edu.vnent: required: "jako.edu.vnời chúng ta nhập văn bản bình luận", jako.edu.vninlength: "Bình luận vượt ngắn. jako.edu.vnời các bạn thêjako.edu.vn nội dung." , subjako.edu.vnitHandler: function () i_ajax("Cojako.edu.vnjako.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frjako.edu.vn-cojako.edu.vnjako.edu.vnent button.btn-block").data("cjako.edu.vnid"), News_ID: "88503", Title: "Cách khôi phục thông tin tài khoản Gjako.edu.vnail đã xóa lập cập tiện lợi", Content: $("#frjako.edu.vn-cojako.edu.vnjako.edu.vnent .content-cojako.edu.vnjako.edu.vnent").val().trijako.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cojako.edu.vnjako.edu.vnent").val(""); $(".notification").htjako.edu.vnl(d.jako.edu.vnsg); ); ); $(".jako.edu.vnenu-news li a").rejako.edu.vnoveClass("active"); $(".jako.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "jako.edu.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTijako.edu.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thejako.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-jako.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTijako.edu.vneout(GetCojako.edu.vnjako.edu.vnent("#div_cjako.edu.vnt_lst"), 2000); setTijako.edu.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);