11 10 11 6 , 6 6 7 6 10 1010 10 13 13 11 , 11 11 10 10 96 8 9 10 11 , 11 11 12 11 10 , 10 9 8 611 10 11 6 , 6 6 7 6 10 1010 10 13 13 11 , 10 11 10 10 116 8 9 10 11 , 11 11 14 16 1311 13 13 14 16 15Chorus :14 14 14 16 15 , 9 13 13 13 14 1616 16 16 , 14 14 13 , 11 11 10 1114 14 14 16 15 15 , 15 18 18 18 17 1817 18 15 16 16 1414 14 14 16 15 , 9 13 13 13 14 1616 16 16 , 14 14 13 , 11 11 10 1114 14 14 16 15 15 , 15 18 18 18 17 1817 18 15 16 16 14

Bạn đang xem: Có khi nào rời xa harmonica

5 -4 5 -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -2 -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -4 -4-4 -4 6 6 5 5 5 -4 -4 4-3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3 4 -4 5 5 5 -5 5 -4 -4 4 -3 -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg5 -4 5 -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -2 -3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -4 -4-4 -4 6 6 5 -4 5 -4 -4 5-3"https://jako.edu.vn/co-khi-nao-roi-xa-harmonica/imager_1_16609_700.jpg -3 4 -4 5 5 5 -6 -7 65 6 6 -6 -7 7-6 -6 -6 -7 7 4 6 6 6 -6 -7-7 -7 -7 -6 -6 6 5 5 -4 5-6 -6 -6 -7 7 7 7 -8 -8 -8 8 -88 -8 7 -7 -7 -6-6 -6 -6 -7 7 4 6 6 6 -6 -7-7 -7 -7 -6 -6 6 5 5 -4 5-6 -6 -6 -7 7 7 7 -8 -8 -8 8 -88 -8 7 -7 -7 -6

Xem thêm: Cao Công Nghĩa & Thiện Nhân Hát Duyên Phận, Mashup Vùng Lá Me Bay, Duyên Phận

Note: mi Rê Mi là là Là Sòl Là Rê RêRê Rê Sol Sol mi Mi mi Rê Rê ĐôLà Sì Đô Rê mi Mi mi Fa mày Rê Rê Đô Sì LàMi Rê Mi tà tà Là Sòl Là Rê RêRê Rê Sol Sol mi Rê mày Rê Rê MiLà Sì Đô Rê ngươi Mi mày La say đắm SolMi Sol Sol La ham mê ĐốLa La La mê say Đố Đô Sol Sol Sol La SiSi đam mê Si La La Sol mày Mi Rê MiLa La La mê mẩn Đố Đố Đố Rế Rế Rế Mí RếMí Rế Đố mê mệt Si LaLa La La si mê Đố Đô Sol Sol Sol La SiSi si mê Si La La Sol mi Mi Rê MiLa La La mê say Đố Đố Đố Rế Rế Rế Mí RếMí Rế Đố đắm say Si LaSheet Music: PianoMidi: Update
Harmonica Tab - teo Khi Nao Roi Xa
*
*

Chú ý:- nếu như bạn thấy Tabs chuẩn chỉnh xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.- nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn chỉnh xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và phương pháp sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thành xong Tabs.- Nếu bạn có nhu cầu post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho cửa hàng chúng tôi tại Fanpage.- bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, mong mỏi post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đâyCảm ơn các bạn đã quan lại tâm! Chúc vui :)