gồm có chiều tp mưa bay công viên buồn tượng đá cũng bi thương Chân đi kiếm tuổi hồng sa mạc nắng nóng Câu khiếp giáo mặt đường ngày tháng trút đau thương gồm có chiều thành phố mưa bay Thương em nhỏ xíu giọng hát liên lâu năm Nghe tương đối thở chạnh lòng khơi niềm ghi nhớ Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo chờ lâu Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay với Tiếng hát em còn trên đây tơ vương vãi lệ ngấm đầy Hồn còn say men ái ân chiều ấy bóng dáng em còn trên đây đã ẩn phía sau trời mây Em đi rồi thành phố từ bây giờ Mưa giăng đầy lạnh ngắt tim này Em đi rồi lưu niệm xưa còn đấy Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ... Gồm có chiều thành phố mưa bay công viên buồn tượng đá cũng buồn Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng Câu kinh giáo mặt đường ngày tháng trút đau thương bao gồm chiều tp mưa bay Thương em bé giọng hát liên dài Nghe khá thở chạnh lòng khơi niềm ghi nhớ Môi nhăn đôi mắt đỏ mỏi mòn theo chờ đợi Cuộc tình này đã khuất xa tầm tay với Tiếng hát em còn trên đây tơ vương lệ ngấm đầy Hồn còn say men ân ái chiều ấy bóng dáng em từ hiện nay đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố bây giờ Mưa giăng đầy nóng sốt tim này Em đi rồi lưu niệm yêu còn đấy Em đi mất rồi ... Còn lưu giữ chăng ... Tình ... Này"

Bạn đang xem: Thành phố mưa bay

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 33 bài.
Trọng Tấn

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bài Hát Tập Rửa Mặt - Giáo Án Mầm Non Dạy Hát Tập Rửa Mặt

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.