Tổng hợp phương pháp sinh học 12 là tài liệu hệ thống cục bộ công thức đo lường và thống kê trong công tác học của môn Sinh học 12.

Bạn đang xem: Công thức sinh học 12 cơ bản

Những bí quyết sinh học tập 12 rất đầy đủ nhất này vẫn giúp các bạn học sinh, đặc biệt chúng ta đang luyện thi đh môn Sinh, vậy vững những công thức môn Sinh học, sẵn sàng tốt cho các kì thi THPT giang sơn sắp tới.

Hội cô giáo Đà Nẵng xin gửi tới bạn đọc bài viết Tổng hợp phương pháp Sinh học 12 dể độc giả cùng tham khảo. Bài viết được kiếm tìm Đáp Án tổng hơp lại toàn bộ công thức trong môn Sinh học bao hàm công thức tính của phần cấu tạo ADN, cách làm tính cấu trúc ARN… Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết và mua về trên đây.

Xem thêm: Lời Bài Hát Gặp Người Đúng Lúc (Ost Có Tôi Ở Đây Rồi), Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Gặp Người Đúng Lúc

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

PHẦN I. CẤU TRÚC ADN

I. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen

1. Đối với mỗi mạch của gen:

– vào ADN, 2 mạch bổ sung cập nhật nhau, phải số nu cùng chiều dài của 2 mạch bởi nhau.

A1+ T1+ G1+ X1= T2+ A2+ X2+ G2= N/2

– Trong cùng một mạch, A cùng T cũng như G cùng X, ko liên kết bổ sung cập nhật nên không tuyệt nhất thiết phải bởi nhau. Sự bổ sung cập nhật chỉ bao gồm giữa 2 mạch: A của mạch này bổ sung với T của mạch kia, G của mạch này bổ sung cập nhật với X của mạch kia. Bởi vì vậy, số nu mỗi một số loại ở mạch 1 thông qua số nu loại bổ sung cập nhật mạch 2.

A1= T2; T1= A2; G1= X2; X1= G2.

2. Đối đối với tất cả 2 mạch:

– Số nu mỗi nhiều loại của ADN là số nu loại đó ở cả hai mạch:

A = T = A1+ A2= T1+ T2= A1+ T1= A2+ T2G = X = G1+ G2= X1+ X2= G1+ X1= G2+ X2%A = % T = (%A1+%A2)/2 = (%T1+%T2)/2%G = % X= (%G1+%G2)/2 = (%X1+%X2)/2

Ghi nhớ:Tổng 2 các loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN: trái lại nếu biết:

Tổng 2 các loại nu = N/2 hoặc bằng 1/2 thì 2 nhiều loại nu đó phải khác nhóm vấp ngã sungTổng 2 một số loại nu khác N/2 hoặc khác 1/2 thì 2 loại nu đó yêu cầu cùng nhóm xẻ sung

3. Toàn bô nu của ADN (N)

Tổng số nu của ADN là tổng cộng của 4 loại nu A + T + G + X. Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A = T, G = X. Do vậy, tổng thể nu của ADN được tính là: N = 2A + 2G = 2T + 2X tốt N = 2(A + G). Cho nên vì thế A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50%

4. Tính số chu kì xoắn (C)

Một chu kì xoắn có 10 cặp nu = đôi mươi nu. Lúc biết tổng số nu (N) của ADN:

N = C x đôi mươi => C = 20/N; C = 1/34

5. Tính khối lượng phân tử ADN (M):

Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc. Khi biết tổng số nu suy ra

M = N x 300 đvc

6. Tính chiều nhiều năm của phân tử ADN (L):

Phân tử ADN là một chuỗi tất cả 2 mạch 1-1 chạy song song và xoắn các đặn quanh 1 trục. Vị vậy chiều lâu năm của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều lâu năm trục của nó. Từng mạch có N/2 nuclêôtit, độ dài của một nu là 3,4 A0

l =

*
*
*
*
*
*
*
-1)

c) Số links hoá trị đường – photphát trong ren (HTĐ-P)

Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa những nu trong ren thì trong những nu có 1 lk hoá trị thêm thành phần của H3PO4vào nguyên tố đường. Cho nên vì thế số liên kết hoá trị Đ – phường trong cả ADN là: