Đêm chưa ngủ nghe không tính trời đổ mưa từng phân tử rơi, gác nhỏ dại đèn le lói bóng dáng in trên tường loang.

Bạn đang xem: Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa

Anh gối tay tôi nhằm ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi ao ước hỏi bao gồm phải do đời chưa trọn vòng tay, gồm phải vì tâm tư nguyện vọng dấu kín đáo trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm có tác dụng xao xuyến giấc ngủ chưa tới tìm. Ngoại trừ hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên thẳng qua áo ai. Canh lâu năm nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ dại có một fan vừa ra đi tối nay để từng nào luyến mến lại lòng tôi. Khi trót gửi đông đảo hình hình ảnh của tim vào lòng đêm, số đông kỷ niệm cho nhau nếu thiếu tính xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt gần như giọt mưa cuối cùng.

Bạn vẫn xem: Đêm không ngủ nghe không tính trời đổ mưa từng phân tử rơi

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Em Như Con Chim Nhỏ Chạy Quanh Nép Sau, Bã I Hã¡T Tã¬Nh Nhỏ Mau Quãªn

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.