Em đi lấy ông chồng về vị trí xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò bên trên môi. Miền Tây xanh dung nhan mây trời, Phù sa nước nổi người ơi chớ về! Với màu sắc điên điển say mê, rubi trong ánh mắt vỗ về gót chân. Trót yêu mến tình nghĩa bà xã chồng, bắt buộc bông điên điển nở mang đến lòng vấn vương. Tình cảm em cạnh tranh mà lường. Ck gần không lấy, em lấy ck xa, giờ đây nhớ bà mẹ thương cha, Còn đâu mà nhàn rỗi đi về công ty thăm. Xa xăm xứ sở bưng biền, Ăn bông nhưng điên điển, Nghiêng bản thân nhớ đât quê. Chồng xa em khó khăn mà về. Hò ơ, ơi hò! ck xa em khó mà dzề Hò ơ, ơi hò! ck xa em nặng nề mà dzề...!

Bạn đang xem: Em đi lấy chồng về nơi xứ xa-phi nhung


Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Menu Tools Trong Word 2007 Ở Đâu ? Mẹo Nhỏ Cầm Tay Mẹo Nhỏ Cầm Tay: Tùy Chỉnh Menu Trong Office 2007

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.