Dài áo (Da): đo trường đoản cú xương ót (chân cổ sau) đến ngang mông, khoảng chừng ngang mắt cá chân tay, độ dài tuỳ ý.–Ngang vai (Nv): đo từ trên đầu vai trái lịch sự đầu vai phải.–Dài tay (Dt): đo từ trên đầu vai cho khuỷu tay.–Vòng cổ (Vc): đo vừa cạnh bên quanh vòng chân cổ.–Vòng ngực (Vn): đo vừa giáp quanh khu vực nở độc nhất của ngực.–Vòng mông (Vm): đo vừa gần kề quanh chỗ nở độc nhất vô nhị của mông.

Bạn đang xem: Hình vẽ áo sơ mi nam


*

B: CÁCH TÍNH VẢI ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

-Khổ vải 0,9m: 2 (dài áo + lai + đường may) + (bề lâu năm tay + lai + mặt đường may).-Khổ vải vóc 1,2m: dài áo + dài tay + lai + đường may.-Khổ vải 1,6m: dài áo + lâu năm tay + lai + con đường may.

C: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

Đối với áo sơ ngươi của phái mạnh thường áp dụng may bâu đứng (tơ-năng) đồng thời bởi thể hình của phái mạnh có bắp cơ sống vai nở buộc phải áo luôn luôn gồm phần chồm vai.Chính vì thế các kích cỡ trên áo thường được tính luôn luôn cả phần chồm vai: lâu năm áo, hạ cổ, hạ ngực, vào cổ, ngang vai.

1: Thân Trước.-Đinh áo: từ bỏ biên vải đo vào 4cm.-Đường giao khuy: từ đinh áo đo vào 1,5cm.AB: dài áo = domain authority – 1/10 Vc (vai chồm).AC: hạ nách = 1/4 Vn.

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc – 0,5cm.AF: hạ cổ = AE = 1/6Vc – 0,5cm.Nối EF. O là vấn đề giữa của EF.Nối OE1. Bên trên đoạn OE1 đem OO1 = 1cm.Vẽ cong vòng cổ thân trước qua E, O1, F.


*Vẽ sườn vai áo.AG: ngang vai = một nửa Nv – 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Nối đường sườn vai EH.

*Vẽ vòng nách áo.CC1: ngang ngực = 1/4 toàn quốc + 3cm -> 4cm cử cồn (tuỳ ý).CC2 = AG – 2cm.Nối HC2. Trên đoạn HC2 đem điểm giữa I.C2I = 1/2 HC2.Nối C1I. Trên C1I đem điểm giữa J.Nối JC2. Trên JC2 rước điểm thân K.Vẽ cong vòng nách HIKC1 tương tự như biện pháp vẽ vòng nách áo sơ-mi nữ.

*Vẽ suờn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử đụng (tuỳ ý).Nối đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.BS:sa vạt = 2cm. Vē cong lai áo B1S.


*

2: Thân Sau.Sau khi giảm thân trước, đặt thân trước lên phần vải vẽ thân sau, rước dấu:-Chiều nhiều năm thân trước.-Hạ nách thân trước.AB: nhiều năm thân sau = domain authority +1/10 Vc.AC: hạ nách = 1/4 nước ta + 2/10 Vc (2 lần chồm vai).

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc + 0,5cm.AF: hạ cổ = 1/10 Vc (chồm vai) + 0,5cm.Vẽ hình chữ nhật AEE1F. Trên đoạn E1F đem điểm F1.E1F1 = F1F.Vẽ cong vòng cổ thân sau qua EF1F tựa như như bí quyết vẽ vòng cổ thân sau áo sơ mi nữ.

*Vẽ suờn vai.AG: ngang vai = 1/2 Nv + 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Vẽ đuờng sườn vai giống như như bí quyết vẽ đường sườn vai thân trước.

*Vẽ vòng nách.CC1: ngang ngực = 1/4 toàn nước + 3cm -> 4cm cử rượu cồn ( tuỳ ý).CC2 = AG – 1cm. Nối HC2.Trên đoạn HC2 mang điểm giữa I.C2I = 1/2 HC2. Nối C1I.Trên đoạn C1I đem điếm thân J.C1J = JI. Nối C2J.JK = 1/3 KC2.Vẽ cong vòng nách qua những điểm H, I, K, C1.

Xem thêm: Này Em Nhìn Xem Đời Ta Còn Bao Nhiêu Ngày, Lời Bài Hát Tình Ca (Lyrics)

*Vẽ sườn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm cử rượu cồn (tuỳ ý).Vẽ nối mặt đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.Nối thẳng con đường BB1.


*

3: Tay Áo.AB: lâu năm tay = Dt.AC: hạ nách tay = 1/10 vn + 3cm.

*Vẽ nách tay.CC1: ngang nách tay = 1/4 toàn quốc – 1cm.Nối AC1. E là điểm giữa.Vẽ cong vòng nách tay trước C1E A như sau:-Đoạn C1E vẽ cong vào 0,5cm.-Đoạn EA vẽ cong ra ngoài 1,5cm.EF = 1cm.AA1 = 3cm.Vẽ cong vòng nách tay sau C1F A1 A theo vòng nách tay trước.

*Vẽ sườn tay cùng lai tay.BB1: cửa tay = CC1 – 2cm -> 3cm.Nối sườn tay C1B1. Sút sườn tay B1B2 = 1cm.Vẽ cong lai tay qua BB2.


4: Bâu Áo.a.Cách vẽ.Vẽ bâu áo tơ-năng (tenant) dạng hở hoặc dạng chân ôm tuỳ ý.Cách vẽ bâu tenant dạng hở tương tự như như cách vẽ bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.


*

*Cách vẽ bâu dạng chân ôm.Chân bâu: giống như như phương pháp vẽ bâu tơ-năng dạng chân ôm áo phụ nữ.AB: lâu năm bâu = 1/2 vòng cổ trên phần thân áo (đo tới đường đinh áo).AC: bề cao chân bâu = 3cm (tuỳ ý).BB1 = 2cm.O là điểm giữa của AB.Vẽ cạnh dưới của bàn chân bâu AOB1. Đoạn OB1 vẽ cong 0,3cm.BD = AC – 0,5cm = 2,5cm.O1 là điểm giữa của CD.Vẽ cạnh trên của bàn chân bâu CO1D. Vẽ cong đoạn O1D.DD1 = 1,5cm. Nối B1D1.Chân bâu qua những điểm AOB1D1O1C.

*Lá bâu.CE = 3cm.EF: bề cao lá bâu = AD + 1cm = 4cm.EG: bề dài lá bâu = CD1 – 1,5cm phần giao khuy.GG1 = 1,5cm.O2 là vấn đề giữa của đoạn EG.Vẽ cạnh dưới của lá bâu EO2G1. Đoạn O2G1 vẽ cong.HH1 = 2cm.O3 là điểm giữa của đoạn FH.Vẽ cạnh bên trên của lá bâu FO3H1G1.Lá bâu qua các điểm E, O2, G1, H1, O3, F.

b.Cách cắt.-AC là con đường vải vội vàng đôi.-Tùy theo kiếu bâu dạng chân liền tuyệt chân rời để cắt những lớp vải bâu.-Cắt 1 lớp vải lót không chừa đường may.-Cắt 2 lớp vải bâu chừa đa số 1cm tầm thường quanh.

5: Vẽ Đô Sau (Cầu Vai).Đặt thân sau lên phần vải vóc vẽ đô áo với vẽ đô áo phụ thuộc vào thân sau.FB: chiều cao đô áo = 1/10 Vn.Đường AB phương pháp đường vải gấp rất nhiều lần của thân sau 0,5cm (để khi ăn mặc vào đô áo không xẩy ra cǎng).


*

6: Túi Áo.AB: mồm túi = 1/4 Nv + 0,5cm.AC: dài túi = miệng túi + 2cm = AB + 2cm.CD: đáy túi = miệng túi + 0,5 cm.BB1 = 1cm.DD1 = bớt xéo lên 1cm.Vẽ cong lòng túi tại C cùng tại D1.

D: QUY TRÌNH MAY ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

1.May bâu áo: tương tự như biện pháp may bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.2.Lên lai tay: áp dụng nét may mí gấp mép.3.Ráp đô áo: áp dụng nét chỉ may can.4.Ráp sưòn vai.5.Ráp bâu vào thân áo: vận dụng may tra lật đè mí.6.Ráp tay vào thân áo: vận dụng đưòng may can lật.7.Ráp đuờng sườn thân và con đường sườn tay áo: áp dụng nét chỉ may can.8.Lên lai áo: áp dụng đường chỉ may mí ngầm.9.May túi áo+May miệng túi: áp dụng nét may mí gấp mép.+Ráp túi vào thân áo: áp dụng nét may mí vội vàng mép.10.Thùa khuy, kết nút.11.Hoàn vớ sản phẩm.

Nguồn nội dung bài bác viết: Sách Kỹ Thuật giảm May Căn phiên bản Và thời trang (nxb: Phụ Nữ)