Miền biển đông xa tít vị trí chân ttránh người dân ở đó lầm than đói nghèo!Từ nhức tmùi hương Người đi mọi năm châu tín nhiệm phương diện trời chân lý sáng sủa soi rọi chiếu cho tới dân lành.Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ TP HCM.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng tỏa cùng tự rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.HCM tinh thần chống chọi mang đến tự do thoải mái trập trùng lực lượng béo lên một ý chí quyết đoàn. Hồ Hồ TP HCM Hồ Hồ Sài Gòn.Lòng thành kính toàn dân gọi Cha già.Vì Người sẽ sống khiến cho muôn người.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan bao lòng tin fan tự chân lý hiện ra chính vì như thế giới hoà bình. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ HCM.Lời 2: Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí MinhHồ Hồ Sài Gòn Hồ Hồ Sài Gòn.Miền biển khơi đông xa tkhông nhiều khu vực chân ttách Người dân sinh sống kia lầm than đói nghèo!Từ nhức thương thơm Người đi khắp năm châu Lòng tin phương diện ttách chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ HCM Hồ Hồ HCM Hồ Hồ HCM.Vượt trùng sóng bạn di khắp phương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùHồ Chí Minh đêm ngày xót thương thơm dân tộc bản địa nô lệVì đế quốc dã man dày xéo giang sơn mìnhTàn liền kề bao nhỏ fan rực cháy côn trùng hận thùHồ Hồ Sài Gòn Hồ Hồ Sài Gòn.Rừng rực cháy lửa bí quyết mạng tỏa khắp Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười.Sài Gòn mùa xuân chứa chan muôn tinh thần Người tự chân lý có mặt vì chưng tự do hoà bình. Người hiến dâng đời bản thân chính vì như thế giới hòa bìnhHồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern ryên ổn,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho Chi Minc.From VietBac to the SaiGon DeltaFrom the mountains và plains belowYoung & old workers, peasants and the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minc, etc.Now Ho Chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho Chi Minc came home from sailingAnd he looked out on his native sầu landSaw the want và the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Now Ho Chi Minh went khổng lồ the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn to lớn liberate the Indo-Chinese peopleDrive sầu invaders from the lvà.Fourteen men became a hundredA hundred thous& và Ho Chi MinhForged & tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening và he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains & the junglesFrom the ricelands và the Plain of ReedsMarch the men and the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac lớn the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace & freedom and Ho Chi Minh.

Bạn đang xem: Hồ hố hồ chí minh

Bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 4 bài xích.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đường Một Chiều - Huỳnh Tú Ft. Magazine, Đường Một Chiều


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.