<00:00.04>Bài hát: Hoa Tím không tính Sân<00:02.66>Ca sĩ: bằng Kiều<00:04.66><03:19.85><00:32.20>Một ngày tình cờ<03:21.58><00:33.92><03:23.04><00:35.77>Trên mặt đường phố tôi<03:24.49><00:37.45><03:25.03><00:37.95>Có cẳng chân em <03:26.45><00:39.62><03:29.57><00:42.76>Mặt trời thì hồng<03:31.26><00:44.20><03:33.32><00:46.42>Còn bên trên cây khế<03:34.72><00:48.10><03:36.97><00:49.61>Có các tiếng chim <03:38.71><00:51.73><03:43.46><00:56.49>Và rồi một ngày <03:45.09><00:58.32><03:46.88><01:00.06>Một ngày sẽ qua<03:48.71><01:01.77><03:50.01><01:03.14>Không ngày nào hơn <03:52.11><01:05.23><03:53.92><01:07.70>Con đường vẫn đợi<03:55.60><01:09.29><03:57.35><01:10.71>Mà đâu thấy<03:58.58><01:12.40><03:59.99><01:13.27>Đâu thấy bước đi em <04:02.81><01:16.07><04:07.39><01:21.63>Từ thọ lắm <04:09.02><01:22.96><04:10.01><01:23.84>Đã vắng ngắt em <04:11.11><01:24.98>trên tuyến đường này <04:13.19><01:26.96><04:15.09><01:28.89>Cây hiện giờ <04:16.34><01:30.15><04:17.24><01:30.96>Lá rụng gió heo may <04:20.17><01:33.49><04:21.61><01:35.54>Và cơn gió<04:23.03><01:36.85><04:23.64><01:37.50>Còn hy vọng theo <04:24.82><01:38.62>chân ai từng ngày <04:27.01><01:40.78><04:28.13><01:42.30>Để lại mùa thu <04:29.64><01:43.86><04:30.30><01:44.48>Theo lá cất cánh bay <04:33.30><01:47.28><04:36.30><01:50.79>Em chớ đi<04:37.65><01:51.81>Xin em chớ đi<04:39.77><01:53.92><04:41.52><01:55.71>Vì ai đó<04:42.78><01:56.93><04:43.44><01:57.76>Còn không nói <04:44.42><01:58.84>với ai điều gì <04:46.36><02:00.82><04:49.41><02:03.81>Ngày ngày mặt trời <04:50.82><02:05.42>hôn lên bước chân <04:52.50><02:07.28><04:54.08><02:08.99>Và hoa tím<04:56.08><02:10.64> <04:56.84><02:11.27>Vẫn rơi đầy sảnh <04:59.50><02:14.15><05:02.70><02:17.66>Con đường chưa <05:04.21><02:18.89>quên tên cẳng bàn chân <05:06.48><02:20.80><05:08.35><02:22.23>Bàn chân đang <05:09.57><02:24.01><05:10.15><02:24.56>Lãng quên nhỏ đường nhỏ <05:12.83><02:27.76><05:27.89><05:14.98><02:29.11>Ai vội vàng đi <05:29.57><05:16.27><02:30.79><05:30.31><05:16.98><02:31.50>Để ai còn đứng kia <05:32.78><05:19.33><02:33.92><05:34.34><05:21.01><02:36.01>Tìm cẳng bàn chân ai<05:35.92><05:22.80><02:37.51><05:36.79><05:23.45><02:38.22>Trong tiếng lá rơi <05:42.09><05:26.58><02:41.00>

Bạn đang xem: Hoa tím ngoài sân bằng kiều

*

Hoa Tím bên cạnh Sân

Năm phạt hành: 2000

Xem thêm: Bác Hồ Ơi Kính Dâng Lên Người Trăm, Trọn Niềm Kính Yêu

Đóng góp: cubinaxi
Lời bài xích hát Hoa Tím không tính Sân
1. Một ngày tình cờTrên con đường phố tôi có cẳng chân emMặt trời thì hồngMà trên cây khế có nhiều tiếng chim.Và rồi một ngàyMột ngày đã qua, ko ngày như thế nào hơnCon mặt đường vẫn đợiMà đâu thấy, đâu thấy bước đi em.Từ thọ lắm vẫn vắng em trên con phố nàyCây hiện giờ lá rụng, gió heo mayVà cơn gió vẫn kéo theo chân ai mỗi ngàyĐể lại mùa thu theo lá bay bay.<ĐK:>Em chớ đi, xin em đừng điVì ai đó còn chưa nói với ai điều gìNgày ngày phương diện trời hôn lên vệt chânVà hoa tím vẫn rơi đầy sân.Con đường chưa quên tên bàn chânBàn chân đã quên khuấy con mặt đường nhỏAi gấp đi nhằm ai còn đứng đóTìm cẳng bàn chân ai trong giờ lá rơi.2. Cuộc sống lạ lùngCuộc đời ước mơ hồ hết điều jako.edu.vnễn vôngLòng fan lạ lùngLòng tuyệt thương nhớ phần đa điều lỗi không.Để rồi một ngàyMột ngày thương nhớ hoá thành mênh môngĐôi bàn chân nhỏThành hoa tím nhằm hoa tím rơi đầy sân.