*
Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 5

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm ghê nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa


*

Khóa học Toán cải thiện - Toán tứ duy lớp 5 với hơn trăng tròn chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cấp lớp 5, tiếp xúc với các bài toán bốn duy, các dạng toán nhiều dạng, phong phú.

Xem thêm: Từ Điển Tục Ngữ Việt Nam Đạo Văn, Từ Điển Thành Ngữ

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tếKangaroo (International KangarooMathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán nước australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình DươngAPMOPS(Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên internet ViOlympic.

DANH SÁCHCÁC CHUYÊN ĐỀ


BÀI GIẢNG HỌC THỬ


2 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao19367 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao10098 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

DÃY SỐ - QUY LUẬT


17 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao38589 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao23279 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao18330 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: dãy hình bao gồm quy luật
Nâng cao15892 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: khẳng định số tất cả thuộc dãy hay không
Nâng cao15477 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: tìm kiếm số số hạng của dãy số
Nâng cao14745 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: tra cứu số hạng sản phẩm n của dãy số
Nâng cao16609 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: tìm kiếm số hạng đồ vật n của hàng số (tiếp theo)
Nâng cao13662 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: tìm kiếm số chữ số của hàng số
Nâng cao9475 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao10520 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao8241 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao7155 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao8304 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao6901 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao6197 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán dãy số
Nâng cao11379 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Phương pháp ghép cặp vào bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao10408 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

SỐ VÀ CHỮ SỐ, HOÁN VỊ, SẮP XẾP CHỮ SỐ


11 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Viết số tự nhiên và thoải mái từ các chữ số cho trước
Cơ bản12221 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số mang đến trước
Nâng cao10318 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao8440 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao6313 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao7366 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao6053 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao5668 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao4294 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số vào dãy số
Nâng cao5441 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số vào dãy số (tiếp theo)
Nâng cao4468 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao3978 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO SỐ


4 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: cầm cố đổi chữ số của một số
Cơ bản12778 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Thêm, bớt, xóa chữ số của một số
Cơ bản10539 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao8224 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao7172 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHỮ SỐ TẬN CÙNG


9 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của một tổng
Nâng cao11507 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của một tích
Nâng cao8420 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích (tiếp)
Nâng cao6794 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của một biểu thức kết hợp
Nâng cao6537 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 5: Tìm chữ số tận cùng của biểu thức kết hợp (tiếp)
Nâng cao4645 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng
Nâng cao5359 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao4497 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao4178 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Áp dụng tính chẵn lẻ vào giải toán
Nâng cao3616 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHIA HẾT - chia CÓ DƯ


4 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Ôn tập tín hiệu chia hết mang lại 2,3,5,9
Cơ bản8996 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Ôn tập dấu hiệu chia hết mang lại 2,3,5,9 (tiếp)
Cơ bản6467 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: các bài toán về vận dụng dấu hiệu phân tách hết
Nâng cao6616 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: những bài toán vận dụng dấu hiệu phân chia hết
Nâng cao5653 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

PHÂN SỐ


13 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: so sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao10593 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: so sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao8721 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao6377 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần rộng mở rộng
Nâng cao6389 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính cấp tốc dãy tổng những phân số có qui luật
Nâng cao10278 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh dãy tổng những phân số có qui lý lẽ (tiếp)
Nâng cao9877 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tính cấp tốc dãy tổng các phân số gồm qui luật
Nâng cao9527 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích những phân số bao gồm qui luật
Nâng cao6781 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao5738 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Tính cấp tốc dãy phân số có quy luật
Nâng cao5524 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao5023 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4786 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao5542 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SỐ THẬP PHÂN


6 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Viết số thập phân - đối chiếu số thập phân
Nâng cao5806 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Lập số thập phân
Nâng cao4334 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: các phép tính số thập phân
Cơ bản3783 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: bài xích toán thay đổi dấu phẩy của số thập phân
Nâng cao4631 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: bài toán chuyển đổi dấu phẩy của số thập phân (tiếp)
Nâng cao3223 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: search số thập phân theo đk về chữ số
Nâng cao2803 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG


8 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Bài toán công việc chung
Nâng cao15795 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán công việc phổ biến (phần 2)
Nâng cao9275 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán công việc phổ biến (phần 3)
Nâng cao8741 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán công việc chung (phần 4)
Nâng cao7928 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán công việc thông thường (phần 5)
Nâng cao5641 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán công việc chung (phần 6)
Nâng cao4737 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán vòi nước chảy vào, chảy ra
Nâng cao5680 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán vòi nước chảy vào tháo ra
Nâng cao4161 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TỈ SỐ PHẦN TRĂM


10 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao14070 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao11080 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao12296 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao8363 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm (tiếp)
Nâng cao8301 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán lãi lỗ
Nâng cao8206 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao7332 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao6708 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Dạng toán dung dịch, hạt tươi, hạt thô với những trạng thái khác nhau
Nâng cao7448 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Dạng toán hạt tươi, hạt khô
Nâng cao6051 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

GIẢ THIẾT TẠM


7 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: cách thức giả thiết trợ thì đơn
Nâng cao10009 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: phương thức giả thiết tạm đơn (tiếp)
Nâng cao6140 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: vấn đề giả thiết tạm đối kháng (tiếp theo)
Nâng cao6005 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: vấn đề giả thiết tạm 1-1 (tiếp theo)
Nâng cao3946 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán giả thiết tạm đơn (tiếp theo)
Nâng cao4671 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán giả thiết tạm kép
Nâng cao5570 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán giả thiết tạm kép (tiếp)
Nâng cao4386 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TÍNH NGƯỢC


3 bài giảngLuyện tập chăm đề
*
Ôn tập tổng hợp các bài toán tính ngược
Cơ bản1820 lượt họcTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng vừa lòng - chuyên đề tính ngược (phần 1)
Nâng cao2495 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng thích hợp - chăm đề tính ngược (phần 2)
Nâng cao879 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%

HÌNH HỌC (TAM GIÁC, HÌNH THANG, HCN)


12 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ tiến hành đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao18465 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao12003 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao12237 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao7042 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao5826 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao4449 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao4357 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao3828 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao3472 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao5257 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích vào hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao3915 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


4 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao10533 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình hộp chữ nhật
Nâng cao5242 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình lập phương (tiếp theo)
Nâng cao3858 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Xếp các khối lập phương thành hình khối
Nâng cao3569 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG


19 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản11757 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao10299 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao11400 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao9080 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao9253 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: vận động cùng chiều
Nâng cao8300 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao7491 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao7825 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao6071 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao4275 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: gia tốc trung bình
Nâng cao5497 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao4097 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: tốc độ trung bình (tiếp)
Nâng cao3891 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: vận động dòng nước
Nâng cao6244 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: vận động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao3923 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao4047 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 17: hoạt động của vật có chiều nhiều năm đáng nhắc (Tiếp theo)
Nâng cao3722 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 18: vận động vòng tròn
Nâng cao3288 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 19: vận động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao2638 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SUY LUẬN LOGIC


6 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Suy luận xúc tích - Phần 1
Nâng cao5624 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận xúc tích và ngắn gọn - Phần 2
Cơ bản2550 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận xúc tích và ngắn gọn - Phần 3
Cơ bản2127 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận lô ghích - Phần 4
Nâng cao1770 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận ngắn gọn xúc tích - Phần 5
Nâng cao1636 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận lô ghích - Phần 6
Nâng cao2103 lượt họcVideoChưa học
0%

NGUYÊN LÝ CHUỒNG BỒ CÂU


2 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Nguyên lý Dirichlet (phần 1)
Nâng cao8231 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet (phần 2)
Nâng cao4509 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

BIỂU ĐỒ VEN


4 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Mở đầu dạng toán biểu đồ Ven
Nâng cao6751 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao4799 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao3362 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán biểu đồ Ven (nâng cao - khó)
Nâng cao3160 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HỌC TOÁN TƯ DUY (LIVESTREAM)


19 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao2663 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao1241 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 3: việc dãy số
Nâng cao898 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 4: kết cấu số
Nâng cao743 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao919 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 6: Tính cấp tốc phân số
Cơ bản661 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh phân số (tiếp)
Nâng cao489 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao451 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 9: bài toán tư duy thủ thuật não
Nâng cao988 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 10: việc tính ngược
Nâng cao542 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 11: vấn đề tính tuổi
Nâng cao627 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao420 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao438 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao481 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 16: Tỉ số xác suất (tiếp)
Cơ bản380 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 17: vấn đề chuyển động
Nâng cao496 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 18: bài xích toán hoạt động (tiếp)
Nâng cao418 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 19: bài xích toán hoạt động ngược chiều
Nâng cao570 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 20: bài xích toán hoạt động cùng chiều
Nâng cao728 lượt họcVideoChưa học
0%

BÀI TOÁN nhì TỈ SỐ


3 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
DẠNG 1: TỔNG nhì SỐ KHÔNG nắm ĐỔI
Nâng cao4684 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 2: HIỆU nhị SỐ KHÔNG vắt ĐỔI
Nâng cao2813 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 3: MỘT TRONG nhị SỐ KHÔNG ĐỔI
Nâng cao2523 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN THỪA THIẾU


3 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: vấn đề thừa thiếu (phần 1)
Nâng cao3977 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: câu hỏi thừa thiếu hụt (phần 2)
Nâng cao1978 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: vấn đề thừa thiếu (phần 3)
Cơ bản1639 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
× jako.edu.vn - share đam mê
Tài khoản của người tiêu dùng chưa đủ đk để sử dụng phần này.
ví như là member VIP, sung sướng đăng nhập để vào học!
Đóng
× jako.edu.vn - Ẩn số toán học
bạn phải singin để thực hiện tính năng này
Close
*
đoạn phim bài giảng
...
Close
× đoạn phim bài giảng

Some text in the modal.


Close
× luyện tập bài giảng
Đang đem dữ liệu...
Câu trước Câu sauNộp bài bác Đóng
× jako.edu.vn
bạn có vững chắc là muốn nộp bài?
Nộp bài xích Đóng
× Xem bài đã có tác dụng
Đang đem dữ liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
Bạn cần đăng nhập nhằm xem khá đầy đủ các nội dung, hoặc đăng ký ở chỗ này nếu bạn chưa xuất hiện tài khoản!
email *
mật khẩu *
Ghi nhớ singin Đăng nhập
Đăng nhập với Facebook Đăng nhập với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký kết tài khoản
×Chọn cấp độ đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó