*


Bạn đang xem: Kinh pháp cú

*
*

*

ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA 2022 (Nhâm Dần)

HỒ SƠ THỌ GIỚI

Số TT

Tên

Kích thước

Download

00

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN 2022

60 KB

01

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2022

28 KB

02

SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

60.5 KB

03

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO

32 KB

04

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO NI

32 KB

05

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ THỨC XOA

32 KB

06

KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI SA-DI NI

3.23 MB

07

ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

28 KB

08

NỘI QUI ĐẠI GIỚI ĐÀN

71.5 KB

09

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC

40 KB

10

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC

48.5 KB


Xem thêm: Liên Khúc Nhạc Trẻ Lê Bảo Bình Remix 2018, Nonstop Cuộc Vui Cô Đơn Remix

*


Kinh Pháp Cú

S.C HẠNH CHIẾU

giảng tại TV Linh Chiếu

Trong Khóa tu tập định kỳ

vào ngày thứ bảy tuần thứ 1 của mỗi tháng.


Số thiết bị Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

Kinh Pháp Cú 01

1:16:08

10:90 MB


*
Thiền viện Chân Không
*
Thiền viện hay Chiếu
*
Thiền viện Trúc Lâm
*
Thiền viện TL Chánh Giác
*
Thiền viện TL Trí Đức
*
TVTL Thanh Nguyên
*
Thiền viện đánh Thắng
*
Thiền viện Viên Chiếu
*
Thiền viện Linh Chiếu
*
Thiền viện Tịch Chiếu
*
Thiền viện Huệ Chiếu
*
Thiền viện Phổ Chiếu
*
Thiền viện Liễu Đức
*
Thiền viện Chơn Chiếu
*
Thiền viện mùi hương Hải
*
Thiền viện TL Chân Pháp
*
Thiền viện Bảo Hải
*
Thiền viện Chân Nguyên
*
Thiền viện Tuệ Thông
*
Thiền viện Đạo Huệ
*
Thiền viện hiện tại Quang
*
Thiền viện Tuệ Quang
*
Thiền viện Phước Nghiêm
*
Thiền viện An Lạc
*
Thiền viện Sùng Phúc
*
Thiền viện Phúc ngôi trường
*
TV Trúc Lâm lặng Tử
*
TV Trúc Lâm Tây Thiên
*
TV Trúc Lâm Bạch Mã
*
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
*
TVTLTây Thiên Ni
*
TVTL Tuệ Đức
*
TVTL Chánh Thiện
*
TVTL Giác Tâm
*
Thiền viện ý trung nhân Đề
*
Thiền viện Chân Tâm
*
Thiền viện Diệu Nhân
*
Thiền viện Đại Đăng
*
Thiền viện quang quẻ Chiếu
*
Thiền viện Vô Ưu
*
Thiền viện Chánh Pháp
*
Thiền viện Minh Chánh
*
TVTL Hoa Từ
*
Thiền viện Phật Đăng
*
Thiền viện Đạo Viên
*
Thiền tự Tuệ Viên
*
Thiền thất hay Lạc
*
Thiền tự Tiêu Dao
*
Thiền từ bỏ Pháp Loa
*
Thiền tự tin vui Xả
*
Thiền tự Hiiện Quang
*
Thiền từ bỏ Tuệ Căn
*
TVTL từ Ấn
*
Thiền viện Bảo Chơn
*
Thiền mặt đường TL Phúc Đức
*
Thiền mặt đường Vô Ưu

Bài viết liên quan