×Close nhiều người đang xem trang giờ Việt không dấu! Click vào links sau để xem trang giờ đồng hồ Việt có dấu: bé Chỉ Là tạo thành Vật

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Con Chỉ Là Tạo Vật

1. Lay Chua , con chi la tao vat, Chua that i a lịch sự giau co gi ma dang Chua dau, (co gi ma dang Chua dau?) Vi truoc mat Chua, thai - son cung tháng hen, giong tuy nhiên ca may sau teo la may dau, giua doi tay khong ho be, biet tim gi dang tien Ngai. Bé xin dang len nhỏ nguoi nho be co bỏ ra dau (co đưa ra dau)? oi ! nhỏ nguoi ngan phái mạnh may thuo co bỏ ra dau? con xin dang len chinh la Chien Thien - Chua tị toi tinh (ganh toi tinh) thang nam mau Nguoi domain authority do.... Lam hy - sinh.2. Tinh Chua trao mau hong tu - gan chua can suoi on an hoa dau ma ngan nam domain authority qua (dau ma ngan nam domain authority qua.) Tinh Chua ngoi quý phái vi nhu khung troi day long nhỏ nho co chi hon mot thoang may, ca - ta tinh thuong tuyet - doi, biet tim đưa ra dang tien Ngai. Con xin dang len nhỏ nguoi nho be co chi dau (co chi dau)? oi ! con nguoi ngan phái mạnh may thuo co chi dau? nhỏ xin dang len chinh la Chien Thien - Chua tị toi tinh (ganh toi tinh) thang nam mau Nguoi da bởi vì lam hy - sinh.3. Ðoi tuy nhiên bao thang ngay con lai e ngai nhung bé mua doi se lam long con ua phai, (se lam long con ua phai.) Loi Chua la anh sang soi tren duong dai, la gio thoi dan dua bé thuyen den noi, trot doi con day nho be, trot doi xin dang tien Ngai. Nhỏ xin dang len bé nguo nho be co chi dau (co chi dau)? o con nguoi ngan nam may thuo co chi dau? nhỏ xin dang len chinh la Chien Thien - Chua ganh toi tinh (ganh toi tinh) thang nam giới mau Nguoi da do lam hy - sinh.
bài bác hát trong album
Nghe nhac Nghe tat ca 9 bai.
Huong LanLM Nguyen Sang

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Em Ơi Bao Lâu Mới Đến Ngày Mai Cover, Em Ơi Bao Lâu Mới Đến Ngày Mai

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.