bên ven bờ hiền hậu Lương chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê... đôi mắt đượm tình quê Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng tự dưng trong sương mờ không khí trầm yên nghe câu hò Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi tất cả nhớ bến trăng Bến thì một dạ khăng khăng ngóng thuyền Nhắn ai xin duy trì câu nguyền Trong cơn bão tố vững bền lòng son Ơi, câu hò chiều ni sao nghe nặng trĩu tình ai tuyệt là anh mặt ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi Gởi lòng tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi! Trông qua rặng trường Sơn, miền quê xa mệnh chung chân trời Mây im lờ trôi, mây black lặng lờ trôi Xa xa một bọn chim, thấp mây dang cánh sườn lưng trời Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù rằng bến bí quyết sông phòng Dễ gì ngăn được duyên anh với nữ giới Rẻ mây mang đến sáng trăng đá quý Khai sông nối bến cho đàn bà về anh Ơi câu hò chiều nay, tôi có nặng tình ai khu vực miền quê xa vắng tanh em có nghe thấu đến lòng anh Tình này ta thiết kế nên thủy tầm thường không lúc nào phai!

Bạn đang xem: Lời bài hát câu hò bên bờ hiền lương

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 23 bài.
Uyên Trang

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Không Quan Tâm (Trung Quân), Lời Bài Hát Không Quan Tâm

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.