Gõ cửa ngõ trái tim van em được vào dù tình xót đau tầm thường thân huyệt đào Ngủ vùi với chiêm bao Nỗi niềm mắt xanh xao dẫu vậy anh vẫn ngóng tim em mở cửa.

Bạn đang xem: Lời bài hát gõ cửa trái tim chế

Gõ cửa trái tim sao em lãnh đạm Ngõ hồn tái cơ năm canh đẫn đờ Nhện lòng mắc giăng tơ Để một mọt bơ vơ lúc không em nhốt anh trong chờ chờ.Ôi cửa ngõ tim em bởi vàng cần tiếng yêu thương nghe bẽ bàng Để anh gõ cửa ngõ miên man mà em ko chút thăm hỏi Anh buồn lang thang.Gõ cửa ngõ trái tim nghe xa nghìn trùng Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng Đàn lỡ phím không đúng cung Tình này cũng mông lung Tim em ai bắn mũi tên lạnh lẽo lùng.

Bạn sẽ xem: Lời bài xích Hát Gõ cửa Trái Tim Chế

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.