Tôi sinh ratrong vành nôi Xứ Nghệ.Uống nước loại Lamtừ thuở ấu thơ.Ngọt ngào trong mátnhư mẫu sữa mẹ.Nuôi tôi to khôn qua số đông tháng năm.Ơi nhỏ sôngbao phù sa chở nặng.Xanh biếc mẫu Lambờ bến bãi xanh xanh.Rì rào sông hátbâng khuâng cả dáng chiều.Ai nỡ xađể lòng mãi vấn vương.Ơi mẫu Lamsông mang bao kỷniệm.Xanh song bờxanh suốt tuổi thơ tôi.Chiều buông xuốngai người giặt áo.Một cánh buồm nâuxuôi ngược trên sôngƠi chiếc Lammênh mang như tình mẹ.Ôm vào lòngkýức tuổi thơ tôi.Chiều tím biếcbên chiếc Lam em hát.Để người đi mônăm mon mãi ngóng về.


Bạn đang xem: Lời bài hát ký ức dòng lam

Tôi sinh ratrong vành nôi Xứ Nghệ.Uống nước chiếc Lamtừ thuở ấu thơ.Ngọt ngào vào mátnhư loại sữa mẹ.Nuôi tôi bự khôn qua đa số tháng năm.Ơi bé sôngbao phù sa chở nặng.Xanh biếc loại Lambờ bãi xanh xanh.Rì rào sông hátbâng khuâng cả dáng chiều.Ai nỡ xađể lòng mãi vấn vương.Ơi loại Lamsông với bao kỷniệm.Xanh song bờxanh trong cả tuổi thơ tôi.Chiều buông xuốngai bạn giặt áo.Một cánh buồm nâuxuôi ngược bên trên sôngƠi mẫu Lammênh với như tình mẹ.Ôm vào lòngkýức tuổi thơ tôi.Chiều tím biếcbên dòng Lam em hát.Để tín đồ đi mônăm tháng mãi ngóng về.


*Tình Lúa Duyên Trăng

Thanh Tài ft Khánh Thi

*
63.806


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20161011/1xB1vAJVJ7skIJso81vt5b2b5af3a9e24.jpg

Để Nhớ 1 thời Ta Đã yêu thương

Thanh Tài

*
62.727


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20161011/1xB1vAJVJ7skIJso81vt5b2b5af3a9e24.jpg

Xem thêm: Anh Đi Đào Đá Đỏ Quỳ Châu Mp3, Tải Bài Hát Đá Đỏ Quỳ Châu Mp3

http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20140609/lVDYhGzzAh6huZKVooQH5dccf2f86cb07.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20220711/Gj1GCgLh2ZMsR1Ywgb9W62cd2bde2bc4e.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg

social jako.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan chủ quản: Công ty media Viettel (Viettel Media) – bỏ ra nhánh tập đoàn lớn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

phụ trách nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa đơn vị The Light, Đường Tố Hữu, nam giới Từ Liêm, hà thành

quan tâm khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
jako.edu.vn.vn