Mưa rơi ... Chiều ni vắng người Bên thềm gió lơi Mơ bóng nghìn khơi Mưa rơi ... Màn tối xuống rồi Mây sầu khắp nơi Thương nhớ đầy vơi rưng rưng nghe giờ tơ êm ả Nhìn lá úa theo hoa tàn tiếc nuối than giây phút lìa tung Ai đi như xóa bao lời thề. Thuyền theo nước trôi không về Thấu cùng lòng ai não nằn nì Riêng chốn phòng khuê Mưa rơi ... Đìu hiu bên dưới trời Ðêm dài vắng ai yêu thương nhớ làm sao nguôi

Bạn đang xem: Lời bài hát mưa rơi


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Anh Cứ Nhủ Rằng Em Không Thương, Giận Mà Thương

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.