Như bức họa đồ tình ca trên lúa Nghe nháng xa giờ hò vọng đưa Vài thôn cô gái hát đưa duyên ngày mùa hạt lúa chín đã nuôi ta nghìn xưa bé nước ròng rồi con nước khủng Anh cùng với em ở và một thôn thời hạn đã bước đi quen con đường mòn lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn Ôi đông đảo giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống Quê hương thơm em tất cả chín dòng sông Như chín con Rồng tên thường gọi Cửu Long Thuyền ngược xuôi mọi bến Sóc Trăng buộc phải Thơ Đẹp lắm đông đảo đêm trăng mờ hương lúa ngọt tình quê lai láng Em cùng với anh chẳng cần phú quý Còn yêu mến mãi lũy tre xanh quanh làng làm cho bóng mát hát ru câu an toàn Lâu lắm rồi hóng nhau thương thừa Em gồm nghe các lời ca ngợi Giọt nước đôi mắt khóc gắng cho thú vui Tình yêu đó dâng hiến đến hai fan

Bạn đang xem: Lời bài hát ngợi ca quê hương em


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.