Trời tạo cho mưa cất cánh giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa sa. Dìu anh trong giờ thở. Đưa tiễn anh lấn sân vào đời. Mẹ nước ta ơi! nhì mươi năm ngăn lối rẽ mặt đường về. Trời tạo nên mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Bàn tay đón gió muôn phương. Bàn tay đan gối mộng. Đưa tiễn anh lấn sân vào đời Mẹ vn ơi! hai mươi năm ngăn lối rẽ mặt đường về.Tiếng hát hát trên môi. Giấc mộng ngủ trong nôi. Một đàn, lũ chim nhỏ bay mọi trời vn mến yêu. Ôi tiếng chim muông hotline đàn. Mẹ nước ta ơi! bé xin dưng xin hiến trọn cả đời. Trời khiến cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Nằm nghe tiếng hát đu đưa. Dìu anh trong giấc ngủ. Ôi giờ ru ru ngọt ngào. Mẹ việt nam ơi! Ai chia ly tan tác cả nghìn đời. Trời tạo cho mưa cất cánh giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Từng đêm ủ ấp trong tim. Từng tối khe khẽ gọi. Anh nhớ thương em từng giờ. Mẹ việt nam ơi! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi. Giấc mộng ngủ vào nôi. Một đàn, lũ chim bé dại bay khắp trời vn mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn. Mẹ việt nam ơi! nhỏ xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Trùng dương sóng nước bao la. Trùng dương vang tiếng gọi. Ôi! Sóng thiêng em về Trời. Mẹ việt nam ơi! bé xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Trời khiến cho mưa cất cánh giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Rừng thiêng lá đổ âm u. Rừng thiêng vang giờ gọi. Ôi! Núi thiêng em về nguồn. Mẹ việt nam ơi! nhỏ xin ghi xin xung khắc nguyện lời thề.

Bạn đang xem: Lời bài hát tám điệp khúc

bài bác hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 31 bài.
Hoàng Oanh

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Con Vẫn Trông Cậy Chúa, Lòng Con Tin Tưởng, Con Van Trong Cay Chua

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.