khi vũ trụ lên đèn tp ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần bố tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm bộ đội mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hỏa châu phân biệt những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào đó tôi còn thèm ánh nắng kinh đô, thèm ly bia qua giờ đồng hồ nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh nhìn giai nhân.Nay trả lại cho những người thành phố sau sườn lưng môi ngọt rượu nồng, giày xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi làm việc trấn quân thù hôm sớm tỏ mặt.

Bạn đang xem: Lời bài hát thành phố sau lưng


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bao Giờ Lấy Chồng " Của Bích Phương, Lời Bài Hát Bao Giờ Lấy Chồng, Bích Phương

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.