Thông thường khi nói đến trì chú đại bi hay những thần chú khác thì họ nghĩ ngay đến Mật Tông. Tuy nhiên, hiện giờ hầu hết những kinh sách của những chùa Bắc Tông, độc nhất vô nhị là chùa tu theo Pháp môn Tịnh Độ, sau phần Tán Lư Hương, Đảnh Lễ đều sở hữu thêm bài Chú Đại Bi kèm theo. Chư Tổ ngày xưa, đông đảo bậc đã bệnh đắc nhận thấy và xác thực được sự mầu nhiệm quan yếu nghĩ bàn của đại bi thần chú, yêu cầu đã dẫn vào trong ghê sách để Phật tử đọc và trì tụng mỗi ngày ,vì ngoài những công năn bài trừ ác thú, bảo lãnh hành đưa tu tập còn giúp cho hành mang giải trừ tật bệnh, vững mạnh Đại Bi tâm……


Nguồn gốc chú đại bi

Đại Bi thần chú được trích ra từ trong khiếp Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, toàn văn chú đại bi tất cả 415 chữ, 84 câu. Thần chú đại bi này vày Quán nỗ lực Âm nhân tình Tát hiểu trước một cuộc tập họp của các Phật, người tình tát, những Thần với Vương. Mong muốn trì chú này thì buộc phải phát người thương đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và đề nghị trì tụng liên tục. Đại bi chú là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô hổ hang đại bi, thần chú cứu khổ. Hành mang trì, đọc, tụng đại bi thần chú thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về cực Lạc.

Bạn đang xem: Lời chú đại bi tiếng phạn

*
Bản chú đại bi tiếng Việt trong nghi thức tụng niệm phổ thông

Lời chú đại bi tiếng Việt

Bản chú đại bi trong nghi thức tụng niệm phổ thông

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi chuẩn được dịch tự Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong số các kinh điển và nghi tiết tụng niệm rộng lớn tại vn và hải ngoại. Và cũng chủ yếu là bản chú đại bi trong đoạn clip do thầy Trí thoát tụng ở đoạn clip bên dưới.


Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại bi chổ chính giữa đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô đánh rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, ý trung nhân đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần lúc trì vươn lên là cuối cùng)

84 câu chú đại bi phân tách theo từng câu đến dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trọng tâm đà la ni

Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam tế bào A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha mũ chào mào Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra phân phát DuệSố Đát mãng cầu Đát TỏaNam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam tế bào Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà GiàMa phát Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha ý trung nhân Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô phân phát Xà domain authority ĐếMa Ha phạt Xà domain authority ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá ra giá RaMạ Mạ phát Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất mãng cầu Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa phạt SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị tất RịTô Rô đánh RôBồ Đề Dạ người tình Đề DạBồ Đà Dạ người thương Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị dung nhan Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha tất Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra mãng cầu RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A vớ Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A tất Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết vớ Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi chiến hạ Yết Ra DạTa Bà HaNam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam mô A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn vớ Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 mang đến 84 lúc quý vị trì biến chuyển cuối cùng)

Thầy đam mê Trí thoát tụng chú đại bi 7 biến có chữ


Quý vị cũng hoàn toàn có thể tải về tệp tin mp3 để nghe trên smartphone hoặc vật dụng niệm Phật cho thuận tiện: chu-dại-bi.mp3

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

*
Bản chú đại bi tiếng Phạn Sanskrit

Đây là bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngữ điệu Sanskrit, để học giải pháp tụng bài xích chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan tin vui xem clip hướng dẫn: trả lời học Chú Đại Bi giờ Phạn từng câu rất đơn giản học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Yêu Tuyệt Vời (Anh Bằng), Tình Yêu Tuyệt Vời

Những tác dụng khi đọc trì tụng chú đại bi

Theo gớm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cụ Âm người tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô không tự tin Đại Bi trung ương Đà La Ni, vày ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này còn có 84 câu, người trì tụng thần chú đại bi sẽ được 15 điều lành, không biến thành 15 máy hoạnh tử bức hại.

*
Lợi ích khi tụng chú đại bi được 15 điều lành và không biến thành 15 lắp thêm hoạnh tử

Hành trả tụng thần chú đại bi được 15 điều lành

Sinh ra hay được gặp vua hiềnThường sinh vào nước an ổnThường chạm chán vận mayThường chạm chán được các bạn tốtSáu căn đầy đủTâm đạo thuần thụcKhông phạm giới cấmBà con hòa bình thương yêuCủa cải thức ăn thường được sung túcThường được fan khác cung kính, giúp đỡCó của báu không bị cướp đoạtCầu gì phần lớn được toại ýLong, Thiên, thiện thần hay theo hộ vệĐược gặp mặt Phật nghe phápNghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu.

Hành mang tụng chú đại bi không bị 15 trang bị hoạnh tử

Chết vì chưng đói khát khốn khổChết bởi vì bị gông cùm, giam cầm đánh đậpChết vì chưng oan gia báo thùChết bởi vì chiến trậnChết vì chưng bị ác thú hổ, lang sói làm hạiChết bởi vì rắn độc, bò cạpChết trôi, bị tiêu diệt cháyChết bởi vì bị dung dịch độcChết vị trùng độc làm cho hạiChết vì cuồng loạn mất tríChết vì bổ từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳmChết vì bạn ác trù ếmChết vì chưng tà thần, quỷ ác làm hạiChết vì bệnh trở nặng bức báchChết vị tự tử.

Ngoài ra, theo khiếp Thiên Nhãn Thiên Tí Quán vắt Âm bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, toàn bộ phiền óc tội chướng hầu hết được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Đại Bi thần chú được các tông phái Phật giáo trì niệm rất thịnh hành và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được những nhà Phật học dịch không giống nhau về tên kinh tương tự như chương cú. Đơn cử như bản dịch Đại Bi thần chú của ngài người yêu Đề giữ Chi tất cả 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Kim cưng cửng Trí bao gồm 113 câu, bản dịch của ngài Bất không có 82 câu…


*

Nguyện cho tất cả hành trả phát trọng điểm đọc trì tụng đại bi thần chú được Chư Phật, nhân tình Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con phố tu hành. Nam mô Đại Bi Quán vậy Âm người yêu Tát.