Band: 2.400GHz-2.483GHzChức năng chạy failsafeMặt đất khoảng cách tuyến tính: rộng 600 métGiải mã chế độ: PPM / PCMS 1024 Power: 4.8-6V Kích thước: 45 x 25 x 10 (mm) Trọng lượng: 9.6g

*
MTP1 -Mạch thu phân phát 6 kênh của sản phẩm bay cánh bằng:Giá: 1.090.000đ
*
MTP1 -Mạch thu vạc 6 kênh của sản phẩm bay cánh bằng
*
pin sạc Điều khiển(Không bao gồm)
*
CD đi kèm theo để tập chơi giả lập trên laptop
*
MTP1 -Mạch thu phát 6 kênh của sản phẩm bay cánh bằng

MTP2 – Mạch điều khiển và tinh chỉnh 2 bộ động cơ đk tx tầm 10m:Giá: 120.000đ

:tấm phản xạ 3,5 * 7 cm, tấm chào đón 2,6 * 4,3 cm;

: 27MHz

board điện áp hoạt động:3-4.5V;

:4.5v-6V;

*
MTP2 –Mạch điều khiển và tinh chỉnh 2 hộp động cơ đk tx tầm 10m:Giá: 120.000đ
*
MTP2 –Mạch điều khiển và tinh chỉnh 2 bộ động cơ đk tx khoảng 10m:Giá: 120.000đ

MTP3 - Mạch thu và tinh chỉnh và điều khiển từ xa sóng năng lượng điện từ cho tàu Tần số 49 MHZ ĐKTX 100m:Giá: 500.000đ

*
Mạch thu và tinh chỉnh và điều khiển từ xa sóng điện từ đến tàu Tần số 49 MHZ ĐKTX 100m:Giá: 500.000đ

*

Bộ tinh chỉnh của MTP3

MTP4 – Mạch thu phát điều khiển từ xa 150 mét tàu T4 hoặc chế tạo tàu:Giá: 900.000đ

*
MTP4 – Mạch thu phát điều khiển và tinh chỉnh từ xa 150 mét tàu T4 hoặc sản xuất tàu
*
Điều khiển

MTP5 - Mạch thu phạt sóng điện từ xa 7m cho ô tô tàu thủy kích thước nhỏ. Tinh chỉnh và điều khiển 2 đụng cơ:Giá: 180.000đ. Sạc pin từ 3,5v - 6v

*
Mạch thu phân phát sóng điện từ xa 7m cho ô tô tàu thủy kích thước nhỏ
*
Mạch thu vạc sóng năng lượng điện từ xa 7m cho ô tô tàu thủy kích cỡ nhỏ
*
Điều khiển

MTP6 - bộ thu phân phát sóng năng lượng điện từ xa 30 m điều khiển 4 đụng cơ:Giá: 480.000đ

Kích thước tự xa kiểm soát:105mm * 140mm * 70mm!

Tăng cường ăng-ten trường đoản cú xachiều lâu năm 200mm!

Khoảng cách tinh chỉnh từ xa 20-30 mét!

*
MTP6 - bộ thu phân phát sóng điện từ xa 30 m tinh chỉnh và điều khiển 4 động cơ:Giá: 480.000đ
*
MTP6 - cỗ thu vạc sóng điện từ xa 30 m tinh chỉnh và điều khiển 4 đụng cơ:Giá: 480.000đ
*
MTP6 - cỗ thu phạt sóng năng lượng điện từ xa 30 m điều khiển và tinh chỉnh 4 động cơ:Giá: 480.000đ
*
MTP6 - cỗ thu phạt sóng năng lượng điện từ xa 30 m điều khiển 4 đụng cơ:Giá: 480.000đ
*
MTP6 - bộ thu phân phát sóng điện từ xa 30 m tinh chỉnh 4 rượu cồn cơ:Giá: 480.000đ
*
MTP6 - cỗ thu vạc sóng năng lượng điện từ xa 30 m tinh chỉnh 4 đụng cơ:Giá: 480.000đ

MTP7 - Điều khiển 2 đụng cơ lên tới 70m cánh bằng:Giá: 420.000đ

*

MTP7 - Điều khiển 2 động cơ lên đến 70m cánh bằng:Giá: 420.000đ

*

MTP7 - Điều khiển 2 hễ cơ lên tới mức 70m cánh bằng:Giá: 560.000đ

MTP8 - bộ kit điều khiển và tinh chỉnh thu phát + 2 hộp động cơ + cánh CB7 + pin 3.7v:Giá: 700.000đ.

*
Bộ kit tinh chỉnh thu phân phát + 2 hộp động cơ + cánh CB7
*
Bộ kit tinh chỉnh và điều khiển thu phát + 2 hộp động cơ + cánh CB7