Em ra đi mùa thu mùa thu không quay lại Em ra đi mùa thu sương mờ giăng u ám Em ra đi mùa thu Mùa thu không thể nữa Đếm lá úa ngày thu Đo sầu ngập tim tôi Ngày em đi Nghe chơi vơi não năn nỉ qua vườn cửa Luxembourg Sương rơi che phố mờ bi đát này ai có mua? Từ chia ly Nghe rơi bao lá đá quý Ngập giòng nước sông Seine Mưa rơi bên trên phím bọn Chừng nào mang lại tôi quên Hôm em ra đi mùa thu Mùa thu không quay trở lại Lá úa khóc fan đi Sương mờ kéo lên mi Em ra đi mùa thu Mùa lá rơi ngập chấm dứt Đếm lá úa sầu lên bao giờ cho tôi quên

Bạn đang xem: Mùa thu không trở lại


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nào Ai Biết Trước Sẽ Lạc Bước Trong Tình Ái, Người Muộn Màng Đã Đến Trước

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.