Năm anh 20, em bắt đầu sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa đôi mươiTình đời đôi khi mỉa maiCuộc đời các đắng nhiều cay vui kia sầu đây.

Bạn đang xem: Năm anh 20 em mới sinh ra đời

<ĐK:>Khi em còn trong nôiAnh vẫn lo việc đờiÔi 20 năm ưu hoài.Đầu vừa điểm phaiGặp nhau thời duyên mayNgỡ đâu tình duyên sẽ lỡ rồi.Lỡ tuổi lỡ thờiNay ta không xứng đôi

Ôi thôi đợi kiếp sau.Năm anh 20, em mới sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa song mươiTình đời thỉnh thoảng mỉa maiTình đời nghìn đắng ngàn cay vui chũm là vui.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bình Yên Một Thoáng Cho Tim Mềm, Bình Yên House


Năm anh 20, em new sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa đôi mươiTình đời nhiều khi mỉa maiCuộc đời nhiều đắng các cay vui đó sầu đây.<ĐK:>Khi em còn vào nôiAnh đã lo vấn đề đờiÔi 20 năm ưu hoài.Đầu vừa điểm phaiGặp nhau thời duyên mayNgỡ đâu tình duyên đã lỡ rồi.Lỡ tuổi lỡ thờiNay ta ko xứng đôi

Ôi thôi chờ kiếp sau.Năm anh 20, em mới sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa đôi mươiTình đời thỉnh thoảng mỉa maiTình đời nghìn đắng ngàn cay vui ráng là vui.


*Duyên Phận (Remix)

Thanh Thảo

*
10.403.065


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg

Xót Xa (Remix)

Thanh Thảo

*
2.472.485


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/ZdAXpI97cr5MeZrI0zq358f746fdb6ab1.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg