Câu đò đưa thầm gọi Tôi ké về tuổi thơ bạn xưa đâu xa vắng tanh Ai chuyển tôi qua đò Ngố ngước dài bãi quê Gió chiều chiều làm mát mẻ Ðàn trâu chập ngoài đê Vẫn trở về lối cũ Xuống đò 1 mình tôi Với chiếc sông tuổi thơ và một giọng đò đưa Vẫn neo đậu bến xưa lang thang đi tứ phương trời ni về tuy nhiên quê tắm mát Sông Lam biết lúc mô đến cạn Ðục trong, đục vào nhục vinh hỡi bạn Câu đò gửi thầm hotline Tôi ghẹ về tuổi thơ Vầng trăng non ngờ ngạc Theo tôi đi chân trằn Cây đến thì trổ hoa Chuyến đò đầy rời bến Em hát rằng cho duyên Em lấy ông xã năm ấy Hát lại giọng đò gửi Như bà mẹ ru hồn ta Ðiệu buồn và điệu yêu quý Sao cháy lòng đến nạm Sông Lam biết lúc mô cho cạn Như tình quê nhà trong tôi Sông Lam biết khi mô mang lại cạn tín đồ ơi! đục vào câu hát cháy long người về neo đậu bến nao Hồn tôi bên quê neo đậu người ơi…..

Bạn đang xem: Neo đậu bến quê mp3

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 14 bài.
Thành Lê

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gửi Người Phụ Nữ Tôi Yêu - Gửi Những Người Phụ Nữ Tôi Yêu


Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.