Nguồn điện tạo thành điện cụ giữa nhị cực bởi cách

A. Tách bóc electron ra khỏi nguyên tử và gửi eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

B. Xuất hiện eletron ở rất âm.

C. Ra đời eletron ở cực dương.

D. Làm mất tích eletron ở cực dương.


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo ra điện cầm cố giữa hai cực bằng phương pháp tách electron thoát ra khỏi nguyên tử th-nc và đưa eletron cùng ion dương tạo vì vậy khỏi các cực của nguồn.Một dòng điện được tạo nên trong một ống chứa khí hiđro, khi tất cả một hiệu điện vắt đủ cao thân hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hóa và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ cùng chiều của loại điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2.10 18 electron cùng 2 , 2.10 18 proton hoạt động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là: A. I1,024A, từ rất d...

Một chiếc điện được tạo nên trong một ống chứa khí hiđro, khi gồm một hiệu điện núm đủ cao giữa hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hóa và những electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ cùng chiều của chiếc điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2.10 18 electron với 2 , 2.10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong những giây là:

A. I=1,024A, từ rất dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ cực dương sang rất âm

C. I=1,024A, từ cực âm sang cực dương 

D. I=0,32A, từ bỏ cực âm sang cực dương 


Xem chi tiết
Lớp 11 đồ vật lý
1
0
Một chiếc điện được tạo thành trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện ráng đủ cao thân hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và những electron hoạt động về cực dương, những ion dương về cực âm. Cường độ cùng chiều của mẫu điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2 . 10 18 electron cùng 2 , 2 . 10 18 proton vận động qua ngày tiết diện của ống tro...
Đọc tiếp

Một chiếc điện được tạo thành trong một ống chứa khí hidro, khi tất cả một hiệu điện thay đủ cao thân hai điện rất của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron vận động về cực dương, những ion dương về cực âm. Cường độ với chiều của loại điện chạy qua ống khí này khi tất cả 4 , 2 . 10 18  electron với 2 , 2 . 10 18  proton vận động qua tiết diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang rất âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ cực âm sang rất dương


Xem cụ thể
Lớp 11 đồ vật lý
1
0
Một loại điện được tạo thành trong một ống chứa khí hidro, khi bao gồm một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hoá và các electron vận động về rất dương, những ion dương về rất âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2 . 10 18 electron với 2 , 2 . 10 18 proton vận động qua tiết diện của ống tro...
Đọc tiếp

Một cái điện được tạo thành trong một ống cất khí hidro, khi bao gồm một hiệu điện cầm đủ cao thân hai điện rất của ống. Chất khí bị ion hoá và những electron vận động về cực dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2 . 10 18 electron với 2 , 2 . 10 18  proton hoạt động qua ngày tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ rất dương sang rất âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang rất dương


Xem cụ thể
Lớp 11 đồ vật lý
1
0
Nguồn điện tạo nên điện nuốm giữa nhị cực bằng phương pháp A. Bóc electron ra khỏi nguyên tử và gửi eletron với ion ra khỏi các cực của nguồn B. Hiện ra eletron ở cực âm C. Ra đời eletron ở rất dương D. Làm biến mất eletron ở cực dương
Đọc tiếp

Nguồn điện tạo ra điện nuốm giữa nhì cực bởi cách

A. bóc tách electron thoát khỏi nguyên tử và đưa eletron với ion ra khỏi các cực của nguồn

B. sinh ra eletron ở cực âm

C. có mặt eletron ở rất dương

D. làm biến mất eletron ở cực dương


Xem cụ thể
Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0

Nguồn điện tạo thành điện nắm giữa nhị cực bằng cách

A. tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và đưa eletron với ion ra khỏi các cực của nguồn.

B. sinh ra eletron ở cực âm.

Xem thêm: Tân Tây Du Ký 2 Châu Tinh Trì ', Đại Thoại Tây Du 2: Tân Tây Du Ký 2

C. sinh ra eletron ở rất dương.

D. làm biến mất eletron ở rất dương.


Xem cụ thể
Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0
Nguồn điện tạo thành điện núm giữa nhì cực bằng phương pháp A. Tách electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển eletron với ion ra khỏi những cực của mối cung cấp B. Ra đời eletron ở rất âm C. Hình thành eletron ở rất dương D. Làm biến mất eletron ở rất dương.
Đọc tiếp

Nguồn điện tạo nên điện vậy giữa nhị cực bằng cách

A. bóc tách electron thoát khỏi nguyên tử và gửi eletron với ion ra khỏi các cực của nguồn

B. có mặt eletron ở cực âm

C. hiện ra eletron ở cực dương

D. làm biến mất eletron ở cực dương.


Xem cụ thể
Lớp 11 đồ lý
1
0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện nạm giữa nhị cực bằng cách

A. Bóc electron ra khỏi nguyên tử và gửi electron cùng ion về những cực của nguồn

B. Có mặt electron ở rất âm

C. Sinh ra ion dương ở cực dương

D. Làm biến mất electron ở cực dương


Xem chi tiết
Lớp 11 đồ lý
1
0
Nguồn điện tạo thành hiệu điện ráng giữa nhì cực bằng phương pháp A. Bóc electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển electron cùng ion về các cực của nguồn. B. Hình thành electron ở rất âm. C. Hình thành ion dương ở rất dương. D. Làm mất tích electron ở cực dương
Đọc tiếp

Nguồn điện tạo nên hiệu điện cụ giữa nhị cực bởi cách

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và đưa electron và ion về các cực của nguồn.

B. Có mặt electron ở cực âm.

C. Hình thành ion dương ở rất dương.

D. Làm biến mất electron ở cực dương


Xem chi tiết
Lớp 11 đồ vật lý
1
0
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện hễ E 24V, r 1W, năng lượng điện dung tụ C 4mF. Đèn Đ tất cả ghi (6V - 6W). Những điện trở R 1 6 W ; R 2 4 W ; R p 2 W với là bình năng lượng điện phân đựng dung dịch C u S O 4 bao gồm cực dươn...
Đọc tiếp

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn tất cả suất điện đụng E = 24V, r = 1W, năng lượng điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ tất cả ghi (6V - 6W). Các điện trở  R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R phường = 2 W  và là bình điện phân đựng hỗn hợp C u S O 4 bao gồm cực dương bởi Cu. Tính lượng Cu giải tỏa ra ở rất âm của bình âm điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. Biết Cu gồm hóa trị 2 và bao gồm nguyên tử lượng 64

*

A. 0,416 g

B. 1,28 g

C. 1,14 g

D. 0,64 g


Xem chi tiết
Lớp 11 đồ vật lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)