Chú Đại Bi bên trong Kinh Đại bi vai trung phong đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô không tự tin đại bi, thần chú cứu vãn khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh rất Lạc. Thần chú này vì Quan cố gắng Âm tình nhân tát nói. Hy vọng trì chú này thì đề nghị phát người yêu đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn bình đẳng với tất cả loài và bắt buộc trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Niệm nam mô quan thế âm bồ tát (108 lần) mp3


Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ bỏ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong các các kinh khủng và nghi thức tụng niệm rộng rãi tại việt nam và hải ngoại. Cùng cũng thiết yếu là phiên bản chú đại bi trong video clip do thầy Trí bay tụng sinh sống trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước chén bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô sơn rô, người tình đề dạ, người thương đề dạ, tình nhân đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì phát triển thành cuối cùng)

Những tiện ích khi trì tụng chú đại bi

Theo ghê Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán núm Âm nhân tình Tát Quảng Đại như ý Vô xấu hổ Đại Bi trung khu Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, bạn trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không trở nên 15 đồ vật hoạnh tử bức hại.

Xem thêm: Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Sakura Lời Bài Hát Sakura Sakura Sakura

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp gỡ vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp mặt vận may, 4. Thường gặp mặt được các bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Trọng điểm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hạnh phúc thương yêu, 9. Của nả thức nạp năng lượng thường được sung túc, 10. Hay được tín đồ khác cung kính, giúp đỡ, 11. Tất cả của báu không bị cướp đoạt, 12. Mong gì những được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần hay theo hộ vệ, 14. Được chạm chán Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm nám sâu.

Không bị 15 thiết bị hoạnh tử

1. Chết vì chưng đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, nhốt đánh đập, 3. Chết do oan gia báo thù, 4. Chết do chiến trận, 5. Chết vị bị mãnh thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết bởi vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết bởi bị thuốc độc, 9. Chết vị trùng độc có tác dụng hại, 10. Bị tiêu diệt vì điên loạn mất trí, 11. Bị tiêu diệt vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì tín đồ ác trù ếm, 13. Chết vì chưng tà thần, quỷ ác làm hại, 14. Chết vì bệnh nguy kịch bức bách, 15. Chết vì tự tử.Ngoài ra, theo gớm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán vắt Âm ý trung nhân Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, toàn bộ phiền não tội chướng mọi được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất thông dụng và thịnh hành. Mặc dù nhiên, thần chú này được những nhà Phật học tập dịch khác biệt về thương hiệu kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài bồ Đề lưu giữ Chi gồm 94 câu, phiên bản dịch của ngài Kim cương cứng Trí bao gồm 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất không tồn tại 82 câu…

84 câu chú đại bi phân chia theo từng câu mang lại dễ học

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trung khu đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da2. Nam mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước bát Ra Da4. Người thương Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha ca lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra phân phát Duệ9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già17. Ma vạc Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hê20. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha tình nhân Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô phạt Xà da Đế29. Ma Ha phân phát Xà domain authority Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá xác định giá Ra34. Mạ Mạ phân phát Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Vạc Sa phân phát Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị tất Rị45. đánh Rô đánh Rô46. Người tình Đề Dạ nhân tình Đề Dạ47. Người tình Đà Dạ người tình Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị nhan sắc Ni Na51. Tía Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Vớ Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha vớ Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Vớ Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra mãng cầu Ra63. Ta Bà Ha64. Vớ Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Trả Kiết Ra A tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Tía Đà Ma Yết tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da77. Nam mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án vớ Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha(Lặp lại 3 lần tự câu Chú 81 cho 84 khi quý vị trì vươn lên là cuối cùng)

*

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, người tình Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật căn bệnh tiêu trừ và càng ngày tinh tấn trên con phố tu hành. Nam mô Quán cầm Âm ý trung nhân Tát.