mẫu áo vải mầu xanh, mọi trời Âu lạnh giá Edit : mẫu áo vải mỏng mảnh manh, mọi trời Âu giá chỉ lạnh nước nhà đang khổ đau, người xót xa chẳng đặng Edit : nước nhà đang khổ đau, người xót xa trong thâm tâm Suốt cuộc đời bao nghĩa cả, vì tự do tự bởi Edit : suốt một đời lo nghĩa cả, vì tự do tự vì Buông non tên thanh bạch hcm Edit : mùi hương đóa sen thanh bạch hcm Đói khổ vùng rừng sâu, người vững tin vào thắng lợi Edit : Đói khổ vùng rừng sâu, fan vững tin ư chiến thắng Lấp biển lớn cháy trường Sơn vày tương lai giống nòi Edit : Dám thiêu cháy trường Sơn bởi tương lai nòi giống Một lần sáng ngời non ngời, mà giang sơn vẫn muôn thưở Edit : Còn non còn nước còn người, mà mừi hương vẫn muôn thưở

Bạn đang xem: Phạm phương thảo tu lang sen

loại áo vải vóc mầu xanh, mọi trời Âu giá lạnh Edit : dòng áo vải mỏng mảnh manh, khắp trời Âu giá chỉ lạnh đất nước đang khổ đau, fan xót xa chẳng đặng Edit : tổ quốc đang khổ đau, fan xót xa trong thâm tâm Suốt cuộc sống bao nghĩa cả, vì hòa bình tự vày Edit : trong cả một đời lo nghĩa cả, vì hòa bình tự vì chưng Buông đuối tên thanh bạch sài gòn Edit : hương đóa sen thanh bạch hcm Đói khổ chốn rừng sâu, bạn vững tin vào chiến thắng Edit : Đói khổ vùng rừng sâu, tín đồ vững tin ư thắng lợi Lấp hải dương cháy ngôi trường Sơn bởi vì tương lai giống nòi Edit : Dám thiêu cháy ngôi trường Sơn vị tương lai giống nòi Một lần rực rỡ non ngời, mà nước nhà vẫn muôn thưở Edit : Còn non còn nước còn người, mà mừi hương vẫn muôn thưở

*ngay sát Lắm ngôi trường Sa

Phạm Phương Thảo

*
559.345


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/677e9b3bac752c44ef5dd51cec5bc9238606b3cd.jpg

Giận cơ mà Thương

Phạm Phương Thảo

*
468.030


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/677e9b3bac752c44ef5dd51cec5bc9238606b3cd.jpg

Xem thêm: Lời Bài Hát Như Bình Minh Bắt Đầu, Hợp Âm Như Bình Minh Bắt Đầu

http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/jzj4zzZYPCMUv5mo65DT622ffbf3a9da5.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/jzj4zzZYPCMUv5mo65DT622ffbf3a9da5.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20200605/3G10NDiItK6dKBKlXOty5f9274aca43bc.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20200310/Y1O7vY1RZFeUGhWU7ZqH5e6701c0b7448.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/xQ9zBuxMBYTCqwe8CN5L5ec34a4d15244.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20161011/ogDBUxQKhg4o1YzvI8nx5b2b5af442dc3.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20200605/3G10NDiItK6dKBKlXOty5f9274aca43bc.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20121002/01zFGZPXDspy4JRtw6sV58f72120e5836.jpg