"Vào bên Như Lai, mang áo Như Lai, ngồi toà Như Lai" là chủ thể của pháp thoại mang đến Phật tử trong chương trình Pháp thoại cuối tuần, ban đầu từ 8g30 ngày máy Bảy hàng tuần trên thức tỉnh Online và những nền tảng số của Báo Giác Ngộ


Bạn đang xem: Thượng tọa thích tâm thiện

*
Hòa thượng ưa thích Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nghiệp đạo" - Phần II">

Hòa thượng phù hợp Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nghiệp đạo" - Phần II

Đức Quyền Pháp nhà sách tấn ngày cuối khóa huân tu ở học viện Phật giáo vn tại TP.HCM">

*
Thượng tọa say mê Phước Tiến thuyết giảng: "Chỉ gồm tình thương bắt đầu hóa giải hận thù"">

Thượng tọa đam mê Phước Tiến thuyết giảng: "Chỉ gồm tình thương bắt đầu hóa giải hận thù"

*
Thượng tọa ưng ý Quang Thạnh thuyết giảng: "Đức Phật: Bậc Đạo sư của buổi tối thượng"">

Thượng tọa say mê Quang Thạnh thuyết giảng: "Đức Phật: Bậc Đạo sư của buổi tối thượng"

*
Thượng tọa thích Nhật tự thuyết giảng: "Cách Đức Phật cứu vớt độ nhân loại"">

Thượng tọa phù hợp Nhật từ thuyết giảng: "Cách Đức Phật cứu vãn độ nhân loại"

*
Hoà thượng ham mê Viên Giác thuyết giảng: "Ý nghĩa tuyến đường Trung đạo"">

Hoà thượng ham mê Viên Giác thuyết giảng: "Ý nghĩa con đường Trung đạo"


Lễ húy nhật lần sản phẩm 50 cố Hòa thượng thích Mật Nguyện tại miếu Linh quang quẻ (quận Bình Thạnh)


*

Ban Trị sự Phật giáo quận 11 phối hợp tưởng niệm, mong siêu anh linh tín đồ mất vào dịch Covid-19


Xem thêm: Lời Bài Hát Xe Đạp Teen

*

Lễ truy vấn điệu, cung tống kim quan tiền Ni trưởng Thích thiếu phụ Như Giác trà-tỳ


*

chỉnh tề đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại hạ trường chùa bồ Đề Lan Nhã (quận 6)


*

Hà Nội: Đại diện 18 ngôi trường hạ mang lại tổ đình Viên Minh đỉnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp công ty GHPGVN