... AlCl 3 , Al 2 (SO4) 3 , NaAlO 2 , Al(OH) 3 , Al 2 O 3 thành sơ đồ vật phản ứng phù hợp lí. A. NaAlO 2 Al(OH) 3 Al 2 (SO4) 3 Al 2 O 3 AlCl 3 . B. Al 2 (SO4) 3 Al(OH) 3 Al 2 O 3 ... Al(OH) 3 Al 2 O 3 NaAlO 2 AlCl 3 . C. AlCl 3 Al 2 O 3 Al 2 (SO4) 3 Al(OH) 3 NaAlO 2 . D. Al 2 O 3 Al(OH) 3 NaAlO 2 Al 2 (SO4) 3 AlCl 3 . Câu 30 : Phenol phản ứng được cùng với ... > h3 > h2. Câu 19: cho những chất: C6H5NH 2 , CH 2 =CH–COOH, C6H5OH, CH 3 CH(NH 2 )CH(NH 2 )COOH, NH 2 CH 2 CH 2 COOH, HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH, HOOCCH(NH 2 )CH 2 CH(NH 2 )COOH,...

Bạn đang xem: Thủ lĩnh thẻ bài tập 65


*

*

*

... Dự trữ 55 52 3 +26 +24 +2 81 52 27 2 2. cơ sở y tế 1 32 115 11 6 -3 -3 129 1 12 11 6 3.

Xem thêm: Nữ Sinh Lớp 7 Giành Giải Nhất Cuộc Thi ‘ Em Yêu Biển Đảo Quê Hương Tại Gia Viễn

Trạm Y tế 72 70 2 +26 , -2 -2 +26 +2 96 68 28 cùng III: 25 9 23 7 16 6 + 52, -5 -5 +50 30 6 23 2 66 8 IV. ... 12. Chống Tài bao gồm – chiến lược 16 13 3 16 13 3 Cộng: 185 160 24 + 12, -4 +9,-1 +1, -2 +2 1 93 167 23 3 Thanh tra gây ra Quận 11 11 17 11 6 0 cùng I: 196 171 24 1 +18,-4 +9, -2 +7, -2 +2 210 ... 6 1 cộng IV: 64 49 14 1 +4, -9 +4, -8 -1 59 45 13 1 Tổng cộng: 33 52 2694 30 2 35 6 + 120 - 52 +25 - 43 +57 -3 +38 -6 34 đôi mươi 26 76 35 6 38 8 www.HanhChinhvn.com SVTT: Phạm Thị Lan...
30)" gtm-element="GTM_Timkiem_Click_result" gtm-label="GTM_Timkiem_Click_result" class="col-span-3 md:col-span-2">
*
30)" gtm-element="GTM_Timkiem_Click_result" gtm-label="GTM_Timkiem_Click_result" class="break-all"> bai tap hoa phan 3 ( de 21--> 30)
... :A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d6 B. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p64s 2 3d4C. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d44s 2 D. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p64s13d5Câu 2: nhiều loại quặng có thành phần nhà ... Trình trên là: A. Teo 3 2- + H+ → H 2 O + teo 2 B. Teo 3 2- + 2H+ → H 2 O + teo 2 C. CaCO 3 + 2H+ + 2Cl- → CaCl 2 + H 2 O + co 2 D. CaCO 3 + 2H+ → Ca 2+ + H 2 O + co 2 Câu 10: độ đậm đặc ... Với cacbonoxit D. Cả 3 phơng pháp trênCâu 42: mang đến 2 phản ứng:(1) 2CH 3 COOH + na 2 teo 3 → 2CH 3 COONa + H 2 O + teo 2 (2) C6H5OH + mãng cầu 2 teo 3 C6H5ONa + NaHCO 3 nhị phản ứng bên trên chứng...
*

*