Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi nơi trống bằng một từ/ nhiều từ say đắm hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 1

 Practise reciting the poem on the next page & discuss the question: “What bởi vì you think of the friend in the poem?"

(Làm việc theo cặp. Thực hành đọc bài xích thơ sinh sống trang tiếp sau và bàn luận câu hỏi: "Bạn suy nghĩ gì về người bạn trong bài thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài xích thơ:

Bạn bao gồm một bạn bạn

Sáng tác vì chưng Carole King

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn đề xuất sự quan lại tâm

Và chẳng tất cả gì đúng chuẩn cả

Hãy nhắm mắt cùng nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến mặt bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm tối tăm nhất khu vực bạn;

Chỉ cần gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi vẫn chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả rất nhiều gì bạn cần là hotline tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi đã đến,

Bạn gồm một tín đồ bạn!

Lời giải bỏ ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người chúng ta trong bài thơ là 1 người chúng ta thật sự.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage the bởi the tasks that follow.

(Hãy phát âm đoạn văn này với làm các bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vì not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Mọi người ai cũng có một trong những người quen biết, nhưng mà không ai có nhiều bạn cả, chính vì tình bạn bè thiết thật sự thì không tồn tại nhiều, và có không ít người ngoài ra không thể dành được tình bạn. Để cho tình chúng ta được thân mật và bền vững, cả nhì người chúng ta phải có một số trong những phẩm chất rất đặc biệt.

Phẩm chất thứ nhất là tính không ích kỉ. Một tín đồ chỉ biết xem xét lợi ích và cảm xúc của riêng biệt mình ko thể là một trong người các bạn thật sự được. Tình các bạn là mối quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa vào cơ sở mang đến và nhận, và không tồn tại tình bạn nào hoàn toàn có thể trường tồn, trường hợp như chỉ tất cả một mặt cho cùng một bên nhận.

Tính kiên trì là phẩm chất thứ nhị của tình bạn. Một số trong những người trong khi không có tính kiên định. Họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu sau họ cảm giác chán nó và bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một kim chỉ nam mới làm sao đó. Những người dân không lập trường cùng không kiên định như vậy thì không thể giành được tình bạn bền vững lâu dài được.

Lòng trung thành với chủ là phẩm chất đặc biệt thứ ba. Nhì người bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải ghi nhận nhau vượt tường tận cho nỗi không có điều gì ngờ vực giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ những về số đông người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những tin đồn đại, hồ hết chuyện ngồi lê song mách nói xấu các bạn bè. đa số ai tiện lợi bị ảnh hưởng bởi phần lớn lời xì xào cần yếu nào là những người dân bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ rằng là phẩm hóa học thứ tư. Bạn bè phải tất cả sự tin tưởng lẫn nhau để mỗi người có thể cảm thấy bình yên khi kể lẫn nhau về những kín riêng bốn của mình, nhưng lại lại có những người dân nhiều chuyện quan yếu giữ bí mật chuyện của bản thân mình hoặc của bạn khác. Những người như vậy sẽ không khi nào kết chúng ta dài lâu.

Cuối cùng, giữa bạn bè phải có sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông vì chưng mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu ước và cầu mơ của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm nhau, thì nghỉ ngơi đó không tồn tại tình bạn.


Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi nơi trống bằng một từ/ nhiều từ thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal khổng lồ incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không có khả năng 

3. Unselfish (adj): không ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): bạn bè

6. Give-and-take: đến và nhận

7. Loyal to (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn giỏi nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem to lớn be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Bài Hát Bé Chúc Tết - Lời Bài Hát: Bé Chúc Tết

(Trẻ con có vẻ như như trường đoản cú chúng không bao gồm khả năng làm việc một cách yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là một trong những người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp sức mọi bạn mà không nghĩ đến lợi ích cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người dễ dàng và đơn giản mà các bạn biết, cùng một người bạn là người dân có mối quan liêu hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some give-and-take.

(Bạn cần yếu lúc nào thì cũng khăng khăng theo ý mình - phải có sự nhịn nhường nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc mặc dù có nhiều chuyển đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc làm việc củ mình.)

7. He started to lớn get suspicious when she told him that she had been to lớn Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đi đến Anh nhiều lần.)


Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn xuất hiện khi chúng ta cần new là người bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những điểm lưu ý của một người bạn tốt)

D. Friends và acquaintances

(Bạn bè và bạn quen)

Lời giải chi tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first unique for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là gì với nó gồm thể cho mình biết điều gì?)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay biến hóa và không kiên định không thể tất cả tình bạn thật sự?)

3. What is the third chất lượng for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn chân thật là ai với nó có thể cho bạn biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải bao gồm sự tin cậy lẫn nhau thân hai bạn bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người dân nhiều chuyện bắt buộc kết bạn được bền lâu?)

6. What is the last unique for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thật là gì cùng nó có thể cho mình biết điều gì?)


Lời giải đưa ra tiết:

1. The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta hiểu được một fan chỉ biết cân nhắc lợi ích và cảm xúc của riêng biệt mình ko thể là một trong những người bạn thực sự được.)

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, và they feel the attraction of some new objects.

(Những người hay đổi khác và không kiên trì không thể gồm tình chúng ta thật sự cũng chính vì họ hăng hái theo đuổi một sở thích, tuy thế chẳng bao lâu họ cảm giác chán nó và ban đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một số mục tiêu mới làm sao đó.)

3. The third chất lượng for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal khổng lồ each other, & they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ cha của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó cho ta hiểu được hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, cùng họ phải ghi nhận nhau vượt tường tận mang đến nỗi không có điều gì nghi ngờ giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải gồm sự tin tưởng lẫn nhau thân hai người chúng ta vì người ta có nhu cầu cảm thấy an ninh khi kể cho người kia nghe những kín đáo thầm bí mật của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những tín đồ nhiều chuyện quan trọng kết chúng ta được bền lâu vì họ tất yêu giữ kín chuyện của mình hoặc của tín đồ khác.)

6. The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn sống động là sự cảm thông. Nó mang lại ta biết rằng để trở thành một người chúng ta thật sự, bạn phải cảm thông với chúng ta của mình, ở đâu không tồn tại sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở đó sẽ không có tình bạn chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vày we need khổng lồ have friends?" Then report ... .

(Làm câu hỏi theo cặp. đàm luận câu hỏi: "Tại sao họ cần có chúng ta bè?" tiếp đến tường thuật công dụng phần trao đổi của chúng ta với lớp.)

Lời giải đưa ra tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to lớn have friends. Why vì you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can tóm tắt with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us & will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need khổng lồ have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

(Trong cuộc sống hiện nay, bé người cần phải có bạn. Tại sao họ cần tất cả bạn? Đầu tiên, không thể không đồng ý rằng đồng đội chia sẻ với họ không chỉ là niềm vui mà còn nỗi buồn. Họ thông cảm với họ và sẽ luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta cần. Lắp thêm hai, bằng hữu có đều điểm tầm thường mà luôn làm cho chúng ta vui vẻ. Họ rất có thể cho bọn họ lời răn dạy khi họ gặp rặc rối. Con fan không thể sống tách bóc rời nhau, cuộc sống là một cộng đồng. Vì đó, bọn họ cần phải có rất nhiều bạn hơn. Mặc dù nhiên, chúng ta cũng đề xuất học trường đoản cú họ mọi gì mà lại mình không biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need lớn have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you và I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired và disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come khổng lồ a standstill and we don"t know how lớn solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe & comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift to lớn humans. They can bring joyfulness lớn our life when we are dying from boredom và sadness. Vì chưng we have so much reason lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need to lớn respect them.

(Bạn đã từng có lần hỏi bạn dạng thân rằng trường hợp bạn chỉ từ một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì vẫn xảy ra? tất cả lẽ các bạn sẽ cảm thấy tất cả những điều tồi tàn trong cuộc sống này. Chúng ta cần bằng hữu trong cuộc sống này cũng chính vì rất nhiều lý do. Không người nào trên trái khu đất này sống 1 mình cô đơn. Kể cả chúng ta và tôi phần nhiều cần bằng hữu bên cạnh. Cuộc sống đời thường vốn không công bình và rất khó dàng. Đôi lúc, bọn họ cảm thấy stress và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất kiểm soát trong cuộc sống. Họ không biết phải giải quyết và xử lý vấn đề của chính mình như vắt nào. Đây là thời gian mà họ cần chúng ta bè. Chúng ta sẽ giới thiệu sự ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh họ, họ cảm thấy bình yên và dễ chịu mà ko thể cảm xúc được từ những người dân khác. đồng đội là món quà dành riêng cho con người. Bạn đem lại niềm vui đến cuộc sống khi chúng ta buồn cùng đau khổ. Họ có vô số lý vì chưng để để có những người bạn trong cuộc sống phải không? đúng vậy, đương nhiên rồi. Anh em đóng một mục đích trong cuộc sống mà chúng ta cần tôn trọng họ.)