Ca sỹ: Trương Khơi Linh & Ngô Tà | Album của Trương Khơi Linh và Ngô Tà

24,602 Lượt nghe - đem Mã Nhúng HTML

Ngô tà:

Xiǎo gē bù kěyǐ ( tè Ca, không thể được! ) (1)

Zhǎole yángguò dàitì nǐ ( Tôi cần tìm Dương Quá thay thế sửa chữa anh thôi )

Zhè zhǒng jīngxià shòu bù qǐ ( Tôi chịu đựng không nổi các loại kinh hách này nữa )

Yǎn miàn guāiguāi zuò fàn qù ( đậy mặt ngoan ngoãn nấu cơm trắng đi )

Xiǎo gē bù kěyǐ ( tiểu Ca, tất yêu được! )

Qīngtóng mén nàxiē mìmì ( kín đáo cửa Thanh Đồng này )

Qíshí xǐzǎo zuì hào qí (Thật ra rửa mặt rửa new là khoản tò mò và hiếu kỳ nhất )

Tīngle kě bùyào shēngqì ( Nghe dứt cũng đừng tất cả giận )

Trương Khởi Linh ( Muộn Du Bình - tiểu Ca ):

Wú xié nǐ shì bùshì tài ào jiāo ( Ngô Tà, cậu cũng đừng quá ngạo kiều ) (1)

Ràng wǒ bào bào yòu néng zěnme yàng ( mang đến tôi ôm một cái thì đã làm sao nào )

Yòu dāi yòu shǎ hái zǒng ài zhà máo ( Vừa ngố vừa ngớ ngẩn lại còn thích xù lông )

Dàizhe yīdiǎn kě"ài wéixiào ( nụ cười lại đáng yêu như vậy )

Wú xié nǐ shì zhāng jiā de xífù ( Ngô Tà cậu sẽ là vk nhà họ Trương tôi phía trên )

Kuài diǎn guòlái qīn qīn hǎobù hǎo ( Mau lại đây để tôi hôn một chiếc được ko )

Yùqiú bùmǎn gǎnjué zhēn bù hǎo ( Dục mong bất mãn là vấn đề rất không xuất sắc )

Ràng wǒ yīcì chī bǎo duō hǎo ( mang đến tôi ăn uống no một bữa là xuất sắc rồi )

Ngô Tà:

Nǐ hún dàn làipí ( Đồ xấu xa )

Què háishì měitiān xiǎng nǐ ( ráng nhưng hàng ngày vẫn lưu giữ anh )

Xiǎng nǐ shēnghuó bù zìlǐ ( ghi nhớ kẻ quan yếu tự lo liệu cuộc sống thường ngày như anh )

Xiǎng nǐ miàntān de biǎoqíng "▼_▼" ( nhớ cái phiên bản mặt than "▼_▼" của anh )

Nǐ bèi shòu fù shēn ( hình thức anh rõ là thụ ) :v

Què bǎ wǒ gōng dào zài dì ( Thế mà lại đem công tôi bổ xuống đất ) XD

Bùxǔ kàn qíguài mànhuà ( Không được xem như mấy lại sách cấm tê ) Bùxǔ zuò qíguài de shì ( Không được thiết kế mấy chuyện kỳ quỷ quái nữa ) :))))))

ĐK:

Xiǎo gē xiǎo gē xiǎo gē wǒ ài nǐ ( đái Ca tè Ca đái Ca, em yêu thương anh )

Xiǎo gē xiǎo gē xiǎo gē nǐ zài nǎlǐ ( tiểu Ca tè Ca tè Ca, anh làm việc đâu? )

Xiǎo gē xiǎo gē xiǎo gē wǒ xiǎng nǐ ( tiểu Ca đái Ca đái Ca, em lưu giữ anh... )

Tiểu Ca:

Wú xié wú xié wú xié wǒ ài nǐ ( Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà, anh yêu em )

Wú xié wú xié wú xié bié tànqì ( Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà, đừng đau lòng )

Wú xié wú xié wú xié yào chī nǐ ( Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà, tôi muốn ăn cậu ) XD XD

...

テ▽テ

...

Nǐ hún dàn làipí ( Đồ xấu xa )

Què háishì měitiān xiǎng nǐ ( rứa nhưng từng ngày vẫn ghi nhớ anh )

Xiǎng nǐ shēnghuó bù zìlǐ ( ghi nhớ kẻ không thể tự lo liệu cuộc sống như anh )

Xiǎng nǐ miàntān de biǎoqíng "▼_▼" ( ghi nhớ cái bản mặt than "▼_▼" của anh ấy )

Nǐ bèi shòu fù shēn ( hình thức anh rõ là thụ ) :v

Què bǎ wǒ gōng dào zài dì ( Thế và lại đem công tôi xẻ xuống khu đất ) XD

Bùxǔ kàn qíguài mànhuà ( Không được xem như mấy lại sách cấm kia ) Bùxǔ zuò qíguài de shì ( Không được gia công mấy chuyện kỳ quái quỷ nữa ) :))))))