Đôi khi, trong thừa trình thao tác làm việc với dữ liệu ngày tháng sinh sống trong Excel, họ cần tính khoảng thời gian giữa nhì thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa hầu hết các thông tin về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày ở đầu cuối hoặc ngày xong xuôi khoảng thời gian.Unit: Là giá bán trị thông tin muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời khắc trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời gian trên họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và nhận được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhấn được tác dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và thừa nhận được công dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và dìm được kết quả là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời gian trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và thừa nhận được hiệu quả là 58

Tính số ngày thân hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên chúng ta sử dụng hàm datedif với bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhấn được công dụng là 1791

Trước khi share một công thức bao quát cho những trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ nội dung bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web liên tiếp những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng hòa hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận được kết quả như mong muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, họ hãy có tác dụng quen với một số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: Một Số Lỗi Không Gửi Được Mail Trong Outlook Không Nhận Được Mail


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số thứ nhất rõ ràng rồi, bọn họ muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là bọn họ muốn định dạng như vậy nào, trong bài xích này, chúng ta muốn format thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ cùng phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày xong – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy tác dụng của cả hai cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết trái tính theo số tuần giữa hai ngày: từ ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ sử dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên cơ chế tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” trong hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ ngoại trừ số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với bí quyết này, các bạn cũng có thể vận dụng hoạt bát cho quá trình của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, bọn họ không chỉ nắm rõ được các hàm mà lại còn đề xuất sử dụng giỏi cả các công cố của Excel. Những hàm cải thiện giúp áp dụng giỏi vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những biện pháp thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…