Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra cứu từ điển việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra tự điển dễ ợt khi gọi văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển bộc lộ
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : máy tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích phù hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: ‎ As If It'S Your Last

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish