Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vecto trong không gian

**

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác bài xích 1: Hàm số lượng giác bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bản bài xích 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Ôn tập Toán 11 Chương 1 Chương 2: Tổ hợp - xác suất bài xích 1: Quy tắc đếm bài xích 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn bài xích 4: Phép thử và biến cố bài bác 5: Xác suất của biến cố bài xích 6: Biến hốt nhiên rời rộc rạc Ôn tập Toán 11 Chương 2 Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân bài 1: Phương pháp quy nạp toán học bài bác 2: Dãy số bài 3: Cấp số cộng bài 4: Cấp số nhân Ôn tập Toán 11 Chương 3 Chương 4: giới hạn bài bác 1: số lượng giới hạn của hàng số bài 2: số lượng giới hạn của hàm số bài 3: Hàm số liên tiếp Ôn tập Toán 11 Chương 4 Chương 5: Đạo hàm bài 1: Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàm bài bác 2: phép tắc tính đạo hàm bài xích 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác bài 4: Vi phân bài bác 5: Đạo hàm trung học cơ sở Ôn tập Toán 11 Chương 5 Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng bài bác 1 - 2: Phép biến hóa hình - Phép tịnh tiến bài bác 3: Phép đối xứng trục bài xích 4: Phép đối xứng trọng điểm bài bác 5: Phép tảo bài bác 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau bài 7: Phép vị tự bài bác 8: Phép đồng dạng Ôn tập Toán 11 Chương 1 Hình học Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song bài xích 1: Đại cương cứng về đường thẳng và mặt phẳng bài xích 2: nhì đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song bài xích 4: nhị mặt phẳng tuy nhiên song bài bác 5: Phép chiếu tuy nhiên song. Hình biểu diễn của một hình không gian Ôn tập Toán 11 Chương 2 Hình học Chương 3: Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc trong không khí bài xích 1 : Vectơ trong không gian bài xích 2 : hai đường thẳng vuông góc bài 3 : Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng bài bác 4 : nhị mặt phẳng vuông góc bài 5 : khoảng cách Ôn tập Toán 11 Chương 3 Hình học Trắc nghiệm tổng hợp Toán 11 Tổng hợp trắc nghiệm Toán 11 có giải mã Đề thi Toán 11 Đề thi Toán 11 học kì 1 tất cả đáp án Đề thi Toán 11 học tập kì 2 gồm đáp án
Mục lục

Xem thêm: Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 3, Toán Song Ngữ Lớp 3 ( Thầy Long)

home Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Vectơ trong không khí có đáp án (Thông hiểu)


Trắc nghiệm Vectơ trong không gian có câu trả lời (Thông hiểu)

1132 lượt thi

15 câu hỏi

trăng tròn phút


BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách thắc mắc


Câu 1:


Cho bố vectơa→,b→,c→ không đồng phẳng. Xét những vectơ x→=2a→+b→;y→=a→−b→−c→,z→=−3a→−2c→. Xác minh nào dưới đó là đúng?