Đến SauTrong nhân gian bao gồm 2 điều thiết yếu giấu.Một là khi say, xuất xắc khi đang yêu ai rồi.Những thời gian ngồi mong ngóng này ở chỗ nào mà ra.Cô 1-1 này ở đâu mà ra.Trong nhân gian có 2 điều tôi mong biết.Một làm thế nào quên, hay em sẽ yêu ai rồi.Để tôi còn kip hotline mà chúc cho tất cả những người ta.Có em, duy trì em, chỉ yêu mình em.Chợt chú ý em xa tầm với, tôi đây buộc phải khóc tuyệt cười.Lại là lần sau cuối tôi trên đây biết vui xuất xắc buồn.Bởi tôi mang đến sau một người.Bởi tôi đến sau người ta.Thế cần lời yêu thương tôi không (không) lúc nào được nói.Trở về bên kia fan hãy (hởi) sống tốt với hầu hết tháng ngày.Còn gì tôi đứng địa điểm đây nghe sao khóe mày cay cay.Cảm ơn đều khi chuyện trò.Cảm ơn thời điểm trao nụ cườiGiúp tôi nhận biết xung quanh tôi nhiều niềm vui.. Dịp tôi ở mặt người.


Bạn đang xem: Trở về bên kia người hãy sống tốt với những tháng ngày

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều thiết yếu giấu.Một là lúc say, tốt khi vẫn yêu ai rồi.Những lúc ngồi chờ lâu này nơi đâu mà ra.Cô đơn này nơi đâu mà ra.Trong nhân gian gồm 2 điều tôi mong mỏi biết.Một làm sao quên, giỏi em vẫn yêu ai rồi.Để tôi còn kip điện thoại tư vấn mà chúc cho tất cả những người ta.Có em, giữ lại em, chỉ yêu bản thân em.Chợt nhìn em xa trung bình với, tôi đây đề xuất khóc giỏi cười.Lại là lần sau cùng tôi phía trên biết vui tuyệt buồn.Bởi tôi cho sau một người.Bởi tôi mang lại sau tín đồ ta.Thế bắt buộc lời yêu thương tôi không (không) bao giờ được nói.Trở về bên kia tín đồ hãy (hởi) sống tốt với đầy đủ tháng ngày.Còn gì tôi đứng vị trí đây nghe sao khóe mi cay cay.Cảm ơn mọi khi chuyện trò.Cảm ơn cơ hội trao nụ cườiGiúp tôi nhận biết xung quanh tôi nhiều niềm vui.. Cơ hội tôi ở bên người.


*mỗi cá nhân Một nơi

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.502.985


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba thằng bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
494.520


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg

Xem thêm: Daehan Minguk Manse Tập 93 Vietsub Song Brothers Ep 51, Vietsub Daehan Minguk Manse

http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20190326/ZfLfrda9kMVTNAijiueD5f602f61cc98c.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20220302/Q7G8REkhFixHzMFfQDLA621f44215cba4.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20170308/Zh1RAbMjnFTBVFaBAxU85d8dc9d3a2663.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/7rAB3caDXUdxwR1lr1id5f978b1e73140.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20180830/vNA8NSVPaoObcUyYxKq85b87ab4a34482.jpg