tin tức hỗ trợ tư vấn trí thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ phần mềm

Bạn đang xem: Unhide tất cả các sheet trong excel

vào Excel không có tính năng Unhide toàn bộ những Sheet sẽ đặt ẩn , nhưng các bạn vẫn mong muốn làm nỗ lực nào để tiến hành được vấn đề này ?

Cách thức như sau

Mở file Excel đang có rất nhiều Sheet đã đặt ẩn mà bạn muốn Unhide cùng một lúc .

Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm thực đơn Insert > Module , bạn copy nội dung mặt dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dim wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay trở lại Excel cùng chạy macro mang tên gọi UnhideAllSheets

Tuy nhiên vày một lí vày nào đó bạn muốn Unhide từng Sheet bạn phải chọn thì áp dụng đoạn mã bên dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dim sSheetName As String

Dim sMessage As String

Dim Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban co muon Unhide sheet nay khong ?" _

và vbNewLine và sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

over If

Next wsSheet

End Sub

 

Và bạn chỉ việc chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ và tên *
Email của công ty *
lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa không thay đổi những phần sót lại Excel : Tìm giá bán trị béo nhất với khá nhiều điều khiếu nại Excel : Chèn số trang vào một trong những ô cộng một loạt đều ô trong những số ấy có đựng cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi chuyển đổi số liệu Excel : Xóa phần đa số 0 làm việc đầu ô Excel : tái diễn số liên tục Excel : kiếm tìm kiếm các giá trị trả về theo mặt hàng ngang Excel : Gỡ quăng quật những kí tự quan trọng không phải chữ cái Xóa tổng thể công thức chỉ còn lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Thật Bất Ngờ Giọng Hát Việt Nhí, Thật Bất Ngờ (Giọng Hát Việt Nhí 2016)

Hỗ trợ trực tuyến


hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*