Xuân vẫn về anh có hay,Hoa lá vui mùa xum vầy,Nơi phương trời anh có nhớ,Một người luôn nhắc tên anh,Và mơ duên lứa đôi,Nếu xuân này vắng anh,Ong bướm thôi dệt duyên lành,Dây tơ trùng cung lỡ phiếm,Cho khúc hát ân ái từ ni lỡ tơ duyên,Thu qua đông tàn, đàn bà xuân new sang,Muôn nhan sắc huy hoàng, xuân này vắng anh,Ong lạc bè lũ chim én bay ,Ngày xuân như đông buồn,Nếu xuân này vắng anh,Như lá khô bi thảm xa cành,Như giao thừa yên tiếng pháo,Mai úa sắc mặt hiên,Thì đừng cho xuân ơi.


Bạn đang xem: Xuân đã về anh có hay

Xuân vẫn về anh tất cả hay,Hoa lá vui mùa xum vầy,Nơi phương trời anh có nhớ,Một người luôn nhắc tên anh,Và mơ duên lứa đôi,Nếu xuân này vắng tanh anh,Ong bướm thôi dệt duyên lành,Dây tơ trùng cung lỡ phiếm,Cho khúc hát ân ái từ nay lỡ tơ duyên,Thu qua đông tàn, thiếu nữ xuân mới sang,Muôn nhan sắc huy hoàng, xuân này vắng anh,Ong lạc bè lũ chim én cất cánh ,Ngày xuân như đông buồn,Nếu xuân này vắng anh,Như lá khô bi đát xa cành,Như giao thừa yên ổn tiếng pháo,Mai úa sắc bên hiên,Thì đừng đến xuân ơi.


*LK Đón Xuân Này nhớ Xuân Xưa - mẩu truyện Đầu Năm

những Ca Sĩ

*
1.827.090


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20130702/bcbf706f7a69b948a9a4e8f11f6731d1a8fcd20c.jpg

Sầu Tím Thiệp Hồng

Dương Hồng Loan ft Huỳnh Nguyễn vô tư

*
1.257.520


Xem thêm: Những Hình Xăm Cầu Vồng Lgbt, Top 19 Hình Xăm Lá Cờ Lgbt Mới Nhất 2022

http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20130220/BWISOT4KyHHpIgwkSG7X5e89ef15cd138.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/3cGcjG1bVoaFgojSanf75f6c6736e2c91.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20220526/6xOEAs2T3vpXSDitGleq628ef6934de0b.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/3cGcjG1bVoaFgojSanf75f6c6736e2c91.jpg