Xuân Kiều cùng Chí Minh / 春娇与志明 Remix -

Nhai Đạo Biện (Jie Dao Ban), Âu Dương Diệu Oánh (Olivia Au Yeung)


Bạn đang xem: Xuân kiều và chí minh

bài hát xuan kieu va đưa ra minh / 春娇与志明 remix vì ca sĩ Nhai Dao Bien (jie Dao Ban), Au Duong Dieu Oanh (olivia Au Yeung) trực thuộc thể nhiều loại Nhac Hoa. Tìm kiếm loi bai hat xuan kieu va bỏ ra minh / 春娇与志明 remix - Nhai Dao Bien (jie Dao Ban), Au Duong Dieu Oanh (olivia Au Yeung) ngay trên jako.edu.vn. Nghe bài xích hát Xuân Kiều và Chí Minh / 春娇与志明 Remix chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.

Xem thêm: Kho Báu Kim Tự Tháp - Kho Báu Khủng Nằm Trong Đại Kim Tự Tháp Giza

Ca khúc Xuân Kiều cùng Chí Minh / 春娇与志明 Remix vày ca sĩ Nhai Đạo Biện (Jie Dao Ban), Âu Dương Diệu Oánh (Olivia Au Yeung) thể hiện, ở trong thể loại Nhạc Hoa. Các chúng ta cũng có thể nghe, tải về (tải nhạc) bài xích hát xuan kieu va đưa ra minh / 春娇与志明 remix mp3, playlist/album, MV/Video xuan kieu va chi minh / 春娇与志明 remix miễn giá thành tại jako.edu.vn.
*
Sao chép

Yǒu gè nǚ zǐ lìng wǒ sīxiǎng biàn dé dàguòDāngchū wǒ yòuzhì xíngwéi duì nǐ fàn xià dà cuòNǐ huà wǒ wú shì lín yòng qián mǎi wúyòng shìpǐnNǐ màn man xīn dàn juédé wǒ duì gǎnqíng wú rènzhēnYào zhīdào nánrén xì tiānshēng kǎi xiǎopéngyǒuXiǎopéngyǒu ruòdiǎn huì hūlüè lìng yībàn gǎnshòuYào gǎizhèng hǎo jiǎndān wǒ zhǐ xì qiàn tiáojiàoJīnglì dé duō fǎn"ér kěyǐ lìng dào ài yì nónghòuZhìmíng kǎi shìjiè yǒngyuǎn hǎo mẫu dàizhe kě"àiQú mǎo shíjiān mímáng àiqíng cuòguò què wú kě zàiCóng kāishǐ zǒu dào jiéwěi nǎge bù huì biàn dà gèDàn chūn jiāo xiǎng yào nàgè nǐ yòu yǒu shéi kěyǐ quànzǔDěngdài UFO zòng yǒu biànshù zuì pǔtōng kǎi qú diè shìshàng biànbùÀi màn chūntiān sànluò měi gè jìjié kǎi xiāohàoKànzhe huābàn diéluò guòchéng chēng déguò shuāilǎoChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi maWǒ ài nǐ nǐ shì chàng jiāng wǒ zuò pèihéDàn nǐ yǔ wǒ zhè guòchéng xìzhì gěi wǒ péixùnQíng yǔ ài tàiguò fùzá wǒ yào tài duō chuǎnxīDàn nǐ ài wǒ kǎi yǐhòu bù huì tàiguò tǎntèDāng yǒngyǒu kǎi shíhòu yòu jiējìn fàngshǒuXúnhuán bòfàng jùqíng yǒu duōshǎo gè ránhòuRúguǒ xì xiànshí wǒ huì xuǎnzé dǎpò xiànshíXì nǐ jì shìjiè lǐmiàn wǒ huì xuǎnzé màn man jiàn rùZhìmíng kǎi shìjiè yǒngyuǎn hǎo cái dàizhe kě"àiQú mǎo shíjiān mímáng àiqíng cuòguò què wú kě zàiCóng kāishǐ zǒu dào jiéwěi nǎge bù huì biàn dà gèDàn chūn jiāo xiǎng yào nàgè nǐ yòu yǒu shéi kěyǐ quànzǔDěngdài UFO zòng yǒu biànshù zuì pǔtōng kǎi qú de shìshàng biànbùÀi màn chūntiān sànluò měi gè jìjié kǎi xiāohàoKànzhe huābàn diéluò guòchéng chēng déguò shuāilǎoChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi maPòsuì hūnyīn lǐ chūshēn bī chū qú kǎi yìng jìngQú zài xīshēng qú kǎi shuàizhēn gǎibiàn qú kǎi yìng jǐngDài yǎnjìng kǎi qú míngbái bō zhū jiějué wú dào táobìYào zhǎng dà yào fù zérèn suōduǎn liǎng gèrén kǎi jùlíMěimèng lǐ xuéhuì gǎnkǎi nǐ yì fàngsì nǐ de àiYònglì zhuǎnzài yuèguò bǐsài wèi wǒ yǎngàiDōu yīnwèi àiChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi maYǒu gè nǚ zǐ lìng wǒ sīxiǎng biàn dé dàguòDāngchū wǒ yòuzhì xíngwéi duì nǐ fàn xià dà cuòNǐ huà wǒ wú shì lín yòng qián mǎi wúyòng shìpǐnNǐ màn man xīn dàn juédé wǒ duì gǎnqíng wú rènzhēnYào zhīdào nánrén xì tiānshēng kǎi xiǎopéngyǒuXiǎopéngyǒu ruòdiǎn huì hūlüè lìng yībàn gǎnshòuYào gǎizhèng hǎo jiǎndān wǒ zhǐ xì qiàn tiáojiàoJīnglì dé duō fǎn"ér kěyǐ lìng dào ài yì nónghòuZhìmíng kǎi shìjiè yǒngyuǎn hǎo cái dàizhe kě"àiQú mǎo shíjiān mímáng àiqíng cuòguò què wú kě zàiCóng kāishǐ zǒu dào jiéwěi nǎge bù huì biàn dà gèDàn chūn jiāo xiǎng yào nàgè nǐ yòu yǒu shéi kěyǐ quànzǔDěngdài UFO zòng yǒu biànshù zuì pǔtōng kǎi qú diè shìshàng biànbùÀi màn chūntiān sànluò měi gè jìjié kǎi xiāohàoKànzhe huābàn diéluò guòchéng chēng déguò shuāilǎoChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi maWǒ ài nǐ nǐ shì nam nhi jiāng wǒ zuò pèihéDàn nǐ yǔ wǒ zhè guòchéng xìzhì gěi wǒ péixùnQíng yǔ ài tàiguò fùzá wǒ yào tài duō chuǎnxīDàn nǐ ài wǒ kǎi yǐhòu bù huì tàiguò tǎntèDāng yǒngyǒu kǎi shíhòu yòu jiējìn fàngshǒuXúnhuán bòfàng jùqíng yǒu duōshǎo gè ránhòuRúguǒ xì xiànshí wǒ huì xuǎnzé dǎpò xiànshíXì nǐ jì shìjiè lǐmiàn wǒ huì xuǎnzé màn man jiàn rùZhìmíng kǎi shìjiè yǒngyuǎn hǎo dòng dàizhe kě"àiQú mǎo shíjiān mímáng àiqíng cuòguò què wú kě zàiCóng kāishǐ zǒu dào jiéwěi nǎge bù huì biàn dà gèDàn chūn jiāo xiǎng yào nàgè nǐ yòu yǒu shéi kěyǐ quànzǔDěngdài UFO zòng yǒu biànshù zuì pǔtōng kǎi qú de shìshàng biànbùÀi màn chūntiān sànluò měi gè jìjié kǎi xiāohàoKànzhe huābàn diéluò guòchéng chēng déguò shuāilǎoChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi maPòsuì hūnyīn lǐ chūshēn bī chū qú kǎi yìng jìngQú zài xīshēng qú kǎi shuàizhēn gǎibiàn qú kǎi yìng jǐngDài yǎnjìng kǎi qú míngbái bō zhū jiějué wú dào táobìYào zhǎng dà yào fù zérèn suōduǎn liǎng gèrén kǎi jùlíMěimèng lǐ xuéhuì gǎnkǎi nǐ yì fàngsì nǐ de àiYònglì zhuǎnzài yuèguò bǐsài wèi wǒ yǎngàiDōu yīnwèi àiChóngxīn chūfā ma hā gèng kěwàng wèiláiYǐwǎng zhè shàonián dǒng ài ma fǎngfú bùgòuChéngzhǎng huì jìnhuà ma yě xìnniàn zìyóuWǒ ài zhè shàonián fèngcì ma zhè huā kāi ma